Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/165

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BERGV‘ERKSDRIFT 0G STENBRYDNING. Det var efter dette i 1905 kun Sulitelma Værk og Baasmo værk, som producerte ma1m, trods de mangfoldige anme1delser 1 aarenes leb. Produktion a f malm : SuHte1m1. Bnsmo. 8venn1ngda1en Kobberho1dig Se1vhold1g ’ svovlk1s. Svovl1x1s. b1yg1ands Tons. Tons. Tons. 1886 . . - - 1 7O l887 . . - - 227 1888 . . 1 724 - 280 l889 . . 1 0O7 - 386 1890 447 - 3l1 1891 . . 7 089 -- 313 1892 . . 7 782 - 29l 1893 . . . 11 95l - 242 l894 . . . 24 640 8 998 200 l895 . . . 19428 14088 l2O 1896 . . . 34 630 17395 168 1897 . . . 37 968 112l8 160 1898. . . . 39 539 14 7OO 64 1899 . . . 44016 18064 23 190O . . . 45124 30496 51 1901 . . . 45 336 3O 823 - 1902 . . . 70837 23419 - l903 . . . 81458 25 839 - 1904 ..... 78 05O 26 l79 - l905 ..... 87192 24 959 -- Su1itelma Værks malm er dels kobbe1-rig hyttemalm som forsmeltes paa stedet, dels kobberholdig svovlkis, som udføres I l904 udbrødes. 14133 tons hyttemalm ogi 1905 14343 medens produktionen af svovlkis i 1904 var 63917 tons og 1 1905 72849 tons. l879 188O 1881 1882 1883 l884 l885 l886 l887 1888 Produktion af ertser i Nordlands amt.- Produktionsmængde. Vær-d1. Tons. Kr. M sndsksb 105 l1000O 25 193 12000O 3O 148 1000O0 44 l97 6950O 58 230 765O0 83 555 1424O0 46 424 1274O0 74 327 5220O 73 377 409OO 59 88800 86 . 4213