Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/166

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


156 NoBD1“AN1)S A1s1T. P1-odukt1onsmængde. Vær-di. Tons. Kr. Mandskab. l889 “ l393 103 OOO 124 1890 758 98 5OO 210 1891 7612 l8000O 190 1892 8 798 l53 50O 169 1893 l 2 183 280 300 230 1894 33 838 735 500 467 1895 33 681 752 OOO 6l5 1896 53 193 ll31000 707 l897 5O 686 I 182 OOO 483 1898 59 203 l319000 737 1899 62 757 1857 OOO 763 l900 76371 2527000 113O 1901 80 742 2 60O OOO l 802 l902 94 938 2 883 OOO 1 226 l903 108 l97 3622 OOO l292 1904 lO4 229 3 390 OOO 1463 l905 . . . 112 3O0 3 745000 1925 De ertsforekomster, som har været gjenstand for skjærpning i Nordland, er af forskjellig art. Nogle forekomster er egte gange, det vil sige spalter, som er fyldte med mineraler og ertser. Hid hører Svenningdalens gruber, hvor der er kvartsga-uge med sølv- holdig blyglands og fahlerts. Paa gange af kvarts optræder ogsaa molybdænglands i Hær- dalskampen i Saltdalen. Den anden art af forekomster er de leieformede og stok- formede forekomster af svovlkis, dels kobberholdig, dels kobber- fattig, liggende i skifere. Dette er forekomsterne ved Sulitelma, hvor malmen oftest er forholdsvis rig paa kobber; af lignende art er forekomsterne ved Baasmo i Mo, men her er svovlkisen meget fattig paa kobber eller fri for kobber. Den tredje art af forekomster er jernglands, jernglimmer og magnetjernsten i leier af meget betydelig udstrækning i felt og ofte med betydelig mægtighed, men ikke med meget høi jern- gehalt. Det er til disse forekomster, der knyttes saa store forvent- ninger, og det er for disse, der i de seneste aar er gjort saa store foreløbige anlæg, især i Dunderlandsdalen. Jernmalm i leier med kalksten i glimmerskifer forekommer paa mange steder fra Vefsen til 0foten og videre i Tromsø amt i Ibbestad og Salangen. De steder, hvor denne art af forekomster“optræder, er da i ]):mderlandsdalen i Mo, Fuglstrand og SeØ“eli i Hemnes, Tomma og Dennes i Nesne, Dolsta(laasen i Vefsen, .Væ-om-haugen i Skjerstad,