Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/158

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I48 NORDLANDS AMT. De gamle gruber har vistnok ligget nær ved Træthammeren, der kaldes Hammaren og er anført med dette navn paa grad- afdelingskartet; thi det heder: I Folk i Hammeren, Et Verts-Hus maa I have; Her kommer mangen Ven, Som har en sulten Mave Hammeren ligger i Tveraadalen, og længere op i dalen ligger gaarden Ildgrubben, hvor der endnu er barskog. Her havde man, efter Petter Da-ss, tænkt sig, at smeltehytten skulde ligge: Ildgruben er den Plads, Hvor Smelter-Hytten sættes, Ha, hal hvad S1aberads Med Tiden der anrettes. I Tveraadalen ligger fremdeles gaarden Brennaasen, og man- den her, Bertel Brennaasen, var, efter rimet, finderen af bly- glandsen. Dass spotter over den finderløn, han faar; det heder: Nu vil jeg mig hensno Til Bertel i Brændaasen, Som har halvanden Ko Og ingen Kalv paa Baasen. Du var, som først opfandt Den Skat og skjulte Under; Dig tælles skal contant I Specie-Mynt to Hunder; To Hundred skal du faa, Dem haver du tilvisse. Saa vist som at du saa, Din egen Galte pisse. I hvilken udstrækning der i gammel tid er drevet forsøgs- drift, vides ikke. Hagema1m omtaler fra P1urdalen en skakt, som er brændt nær gaarden Berg, og sætter denne i forbindelse med den ældre drift. - “ Forekomsterne i Mofjeldet fører Zinkblende, blyglands„ kob- berkis og svovlkis i et faldbaand, som kan følges flere kilometer. Der hari senere tid været forsøgsdrift gjentagne gange, men økonomisk udbytte har der ikke været. Malmen maa opberedes. S(Ỳhnitler omtaler i sin beskrivelse over Nordlands amt fra 1744 ikke nogen bergværksdrift i amtet. Han nævner blødsteu (veksten) fra Helgeland fogderi, «som lader sig forarbeide til ovne, kjedler og pillere, hvoraf de sidste er tagne herfra til galleriet ovenpaa Trondhjems Frue kirketaarn». Videre nævner han malmfund i Tysfjorden: I Salten fogderi i Lødingen præstegjeld ved Tysfjorden hos finnelensmand Lars Pedersen, under Jens Kildals missionariat, var leveret nogle smaa