Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/156

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


146 NORDLANDS AMT. med større Commoditet end nogen andetsteds, Skov udi Over- flødighed, Gruben ikkun 2 Mile og Hytten l0 Fjerdings Vej fra Søen, saa at en stor Herre, som siger Anno 1693 incognito med sit Følge at have været der ved Stedet, forundrede sig, slig et Kobberværk udi Drift at finde, som Naturen alle Reqvisita med saa stor Commoditet havde forundet. Bruget var Anno 167O optaget af Amtmand Knud Giedde og Foged Michal Storm, som for- medelst den gode Appence om Vinding satte altfor meget i Byg- ningerne, som staar endnu: og formedelst deres Factor i Bergen strax døde, maatte de, blot alene for Mangel paa Penge til Ind- skud, nedlægge Værkets Brug. Afgangne Bergmester Irgens, som efter Kongl. Befaling havde befaret Nordland og især dette Ofotens Kobberværk, har, foruden vidtløftig Underretning om Værket i sig selv, Anno l69O udi Laboratorio eller Proberstuen paa Røros anvist en Erts fra 0foten, som en af de nobleste af mange andre, som der forefandtes. Afgangne Assessor Hansen, som en brav Bergmand, har for 12 Aar siden sendt Bergfolk til Ofoten og fundet alt vel. Men som Iudseth Kobberværk blev af ham med flere ved samme Tid paany igjen optaget, kan man lettelig finde Aarsag, hvorfor han ikke saa ‘strax gjorde nogen Depence om Ofoten.» Ved Brugsvatn paa Brugsjordens grund er, som berørt, tomter efter gamle bygninger, og her laa paa en vold brugets huse. Noget længere oppe, der hvor fossen kommer ned fra Børsvatn, vises slagg efter den gamle smeltning. Malmen siges at have været blaakobbermalm. Levningerne efter gamle kavlbroer paa myrer, hvor der er b1ødt, findes langt oppe i fjeldet. Der er gamle kulbunde, som minder fra brændingen af kul til værket. I bygden er værket gaaet over i sagnet, og der tales om Bal, efter hvem hele Ballangen skal have faaet navn. Han boede paa Balsnes, og han udskibede malmen fra havn; det heder, at han var dansk, og at han fra Ballangen reiste sydpaa landet til Kvikne. Nogle siger, at han blev grebet af bønderne, som sle(l ham ihjel mellem fem l1este. Det heder, at der førtes et syndigt hus af de fremmede brugsfolk. Heste sprængtes, kvinder mishandledes. Paa bruget førtes et gudløst liv med vilde orgier, med blodige slagsmaal, svir og drik nat som dag. Bønderne udarmedes. Det gik en tid, men saa rotte(le befolkningen sig sammen, fordrev de frem- mede og dræbte Bal paa en grufuld maade. Siden den tid har ikke Bals gruber været drevne. Nogen Bal, efter hvem Ballangen havde navn, har aldrig været til; thi Ballangen har faaet sit navn længe før kobber- værkets tid. Ba1langen kaldes i .4slak Bolts jor(lebog, der er