Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/132

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


122 NORDLANDS A1uCr. taltes med 12-14 øre pr. kg., før 5-6 øre. Uer med 18 øre, før med 5--1O øre. Kveite med 22 øre pr. kg., før 1O øre. Paa Røst betaltes 20 øre pr. kg. af lange. Seien er den simpleste russefisk, og stiger denne i værdi fra 5 øre til 12 øre pr. kg., saa maa den skjønsmæssige værdi for den i amtet fortærede fisk stige i samme forhold, men da maa værdien af fiskeforbruget i Nordlands amt sættes til over 1 million. Det er vistnok kun en brøkdel af denne værdi, som kommer med i fiskeristatistiken. Da denne fisk ikke er gjen- stand for synderlig omsætning, saa bliver det udtryk for penge- værdi, som gives i kroner, af mindre betydning. Noget afsættes i byerne, og her kan betales 22 øre pr. kg. af uer, 15 øre pr. kg. af torsk o. s. v., med adskillig variation i prisen. I- byerne sælges til dagligdags ikke efter vægt; man tinger om den fisk, man vil kjøbe. I de senere aar, efterat hurtigruterne er kommet igang, har hjemmefisket faaet en større betydning, idet fisken kan sælges. Hjemmefisket betyder da ikke længer fisket til husbrug, men fiske nær hjemmet. Hjemmefisket har saaledes i Lurø vundet i betydning, efterat flyndrefisket og udførsel af ferskfisk er kommet igang. For 2O aar siden sendtes fra Lurø kun lidt laks sydover; nu sendes der for mange tusen om aaret. Dette fiske er en ganske ny indtægtskilde. Hjemmefisket spiller nu en langt større rolle end før, og fiske- prise1-no holder sig paa en høide, som man for ti aar siden ikke tænkte sig mulig. SlIdefl8ke. Silden (Clupea hav-engus) forekommer i Nordlands amt som fedsild, som storsild og som smaasild, til sine tider i enorme masser, og den fiskes med garn og not. D Silden er en havfisk, selskabelig, ustadig i sine vandrin- ger; dens vigtigste næring er krebsdyr. som svømmer frit i havet. Fedsilden, storsild og smaasild er ikke egne sildeformer, men det er vaarsildens afkom i forskjellige aldersstadier, og den maa tilsidst blive til vaarsild. Sildestimerne kan bestaa af stor, fed sommersild, men ogsaa af bitte smaa unger (saakaldt musse), rimeligvis aarets yngel af den saakaldte havsi1d; det er især efter denne yngel, at smaa- torsken er begjærlig. De samme smaasildstimer viser sig ogsaa paa flere andre tider af aaret i forskjellige udviklingsstadier. Ofte har der saaledes under Lofotfisket vist sig større og mindre stimer af halvvoksen (aarsgammel) sild i Vestfjorden, og enkelte af disse stimer støder ogsaa af og til under land, hvor silden da med begjærlighed bliver stængt for at bruges som agn ved skreifisket. At denne halvvoksne si1d, ligesaavel som den om