Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/130

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I20 NORDLANDS AMT. Brugen af kilenøter til fangst af laks begyndte først i Steigen i Salten i 1865, derefter brugtes kilenot i Rede i Nordre Helge- land i 1870, i Tjøtta i Søndre Helgeland i 1870 og i Hadsel iVesteraalen i 1878 og endelig i Buksnes i Lofoteni 1878. Siden er kilenøternes antal steget, som tabellen pag. 119 viser. Bruttou(Ibytte af laks og sjøer-reMskeriet i sjøen i aarene 1899-1902, efter j‘iskeriinspektørens beretning: Ki1ogram. P Kroner-. N ;---- i -+ -e-W H e -- Fogderi. 1899. l 1900. ’ 1901. l902. å l899. i 1900. 1901. l 1902. „ -„„ en m n „:m -„„. n W e ï i e - -- - +- T V-- m-“’’’.ÎÎÍ-C. ’’ V Z.’†Î;-Γ-Ý- Î Sø11(1Pc Helgeland l12Öoo 15160 15362;13100l11500 14608]1ö357 12960 Nordre -“- l10612 1467O 91301 104OO sats 12482* saan 10310 S111tc11 ..... .117426 15077 12310 18646 14å4Ö 16675 116v1 1-Hm Lofoten og VeSter- l * fi1aIe11 ..... l“156 14-H 11673 1äð4s 11060 12329 10492 139å2 A111tc1 [ 53994Ë 6o2Ö11 484751 57689 45978 Öeo94j 458öOj 54 668 Fordeles dette udbytte paa antallet af kilenøter, saa sees, at udbyttet pr. kilenot ikke bliver mere end omkring 60-7O kr.; dette fo1-udsætter, at laksen, som fiskes i sjøen, tages i kilenot, og at opgaverne er rigtige I den tidligere (bind II, pag. 2) meddelte oversigt sees, at det samlede udbytte af laksefisket i sjøen har været forskjellig, fra 19622 kr. i 1895 og 53 694 kr. i l902. Tallene i den officielle Statistik er lidt forskjellige fra fiskeriinspektøre11s. Det samlede brutfo“dbytte aj laks- og sjøørre4flskeriet i aarene 1899-1902, saavel i sjøen, .fOl’8(I(lt’í(Zt opgaver derover foreligger- som i lakseeleene.- l Ki1(1gram. I Kronen-. ild - an W .-- e n e F0g(1cP1. i 1899. b 1900. ] 1901. 1.902. “ l899. K 1900. 1901. E 19o2. T---’; Î.-.nýA “ “11’“- Y- „„j„ I m;;- -;ǫ,- “Ỳ“ Ý““’ - .h:-.-eÍ-- t .-Z Søndre Helgeland i 1ö401W 1873ö 18771 16803- 14 054 l7972 18398 16368 Nordre -(- ’112l2l15445W1O2:39 l1453i 9223 12919 9127 11130 Salten ..... l18990 16712 1:3979I l9804.1Ö395 18380 12739. 18312 Lofoten og Vesten . i . l d Rfi](?11 ..... 1:34å6 14:34T 116Y:3; 15543. 11060t 12329j 1o4921 1:39Ö2 T11s11mxx1c-11 . . . ö9059“ 65239l 5-l 682] 636o3 -19“F32 (i1600l Öov56, 59762 HjemmefiSI(e efter al Slags fisk drives i fjordene, i skjær- gaarden og ude paa havet optil 2-4 mil fra land. Der bruges mange slags redskaber, snøre, li11er, nøter, flyndregarn, torske-