Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/115

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1S1(ER1ER. 105 For den til andre tider end under skreifisket fangede og tilvirkede fisk er tørringsmaaden gjennemgaaende den samme som for rundfisk. Nær skreiens rundfisk og temmelig lig denne forøvrigt, und- tagen i fan-ve, staar: Høstrundjisk. ’Det er torsk, som fiskes udover sommeren og høsten; den er i regelen fyldig og af mørkeg1-aa farve. Den til- virkes som rundfisk og er af forskjellig længde. Middelstørrelsen er ca. 55 cm., vægten omtrent 800 gram. Torsketitling er smaatorsk; den virkes rund i modsætning til 1-otskjæren, som senere omtales. Den deles i 3 sorter. Hollændertitling, af samme farve som høstfisken, maa være ren og feilfri, og ikke frossen. Middelstørre1sen er 35 cm., vægten omtrent 320 gram. Bremertitling er mindre end den foregaaende, men har for- øvrigt samme egenskaber. Middelstørrelsen er 25 cm., vægten omtrent 170 gram. Gementitling er fisk med en eller anden større feil; den kan være overstaaet, leverløben, i altfor høi grad frossen eller beska- diget af rotter og mus eller være altfor liden. “ Hovedmarkedet for titling er Holland, som ogsaa kjøber hovedmængden af runde hyser og runde brosmer; de førstnævnte veier omkring 2OO gram, de sidstnævnte ca. 32O gram. Brosme virkes dels rund og kaldes da brosmetitling i mod- sætning til brosmerotskjær. Rotskjær benævnes al fisk, som, efterat hovedet og indvoldene“ er fjernet, gjennemskjæres i ryg og hug lige ned til sporen, ved hvilken den forbliver sammen- hængende i 2 lige dele. Paa den ene af disse sidder den nederste del af rygbenet (fra gatboret) tilbage. Resten er udskaaret. Brosme- rotskjær deles i 3 sorter. Blanke bros“mer er af ulige størrelse; til disse stilles store fordringer. De maa være ren i fisken, uden blodplett-er, lys af far-ve, saavel paa fiske- som skindsiden.k Denne sort er yderst svagt repræsenteret. - Midde(flskbrosrne tilvirkes som den foregaaende, men uden at der til denne stilles de samme fordringer; den falder lysere og mørkere om hinanden, saavel paa fiske- som paa skindsiden, og er, som forrige sort, af ulige størrelse. Udskudsbros-me har grovere feil; den kjøbes i forening med middelfiskbrosme mest af landbefolkningen. Hyse, virket rund, benævnes Hysetitling og er af ulige størrelse. Hyserodskjær (ogsaa kaldt flækket, hvilket er et feilagtigt udtryk) er gjenstand for yderst liden tilvirkning. Følgende sorter er alle rotskjær: