Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/114

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


104 NoRm.AN1)s AMT. 2 eller flere ved sporen sammenbundne fisk, til tørring i vind og veir. Af rundjisk, stokjisk adski1les i Bergen 8 sorter. Vestlofothollænder, fisket i Vestlofoten, er værdifuldest; det er den smukkeste og mindste sort; den har blaagraa farve langs ryggen og siderne; det er fin, smaafaldende rundfisk fra Vest- lofoten, helst den, som fiskes paa vaarparten; middelstørrelsen er 50 cm. og vægten ca. 500 gram. Fin hollænder, smaa let fisk, der gjennemgaaende mangler vestlofothollænderens farve; ’ tildels noget fyldigere, men omtrent af samme størrelse, enkeltvis endog mindre; vægten er oftest 550 -600 gram. .4lmindelig hollænder er som regel noget større og fyldigere end de foregaaende sorter, men skal som disse se godt ud og være ren. Det er paa grund af smaafeil, at den henføres til almindelig hollænder. Størrelsen er noget forskjellig, omkring 6O cm.; vægten er fra 700-750 gram. Bremer rundjisk er fyldigere og større end almindelig hol- lænder, navnlig falder den tykkere over nakke og ryg; den skal være og er hyppigst af vakker blaagraa farve. Størrelsen er for- skjellig, fra 65 til omkring 70 cm.; vægten er omtrent l.2 kg. Samfænge kaldes fisk, som vel er frisk og brugbar, men ikke tilfredsstiller de fordringer, som stilles til de før nævnte sorter med hensyn til størrelse og fyldighed. Fisk af de tidligere omtalte sorter, som har iøinefaldende feil, som f. eks. i form, i stærkt afvigende farve, fisk, som har overstaaet (om end i kort tid som død paa garnet), som har været mere end almindelig frossen, eller har andre tilfældige feil, henregnes til samfænge. Størrelsen er derfor høist forskjellig. Lob er den allerstørste og fyldigste flsk. Den maa være ren og se godt ud, men har desuagtet liden værdi. Den er ikke stærkt repræSenteret. Størrelsen er fra 70-90 cm., vægten om- kring 2 kg. MagerJisk er, hvad navnet betegner, altfor lidet fyldig til at kunne henregnes-til nogen tidligere nævnt sort. Naar overstaaet fisk er ren og godt behandlet, kan den henføres herunder. Udskud-r1mdJisk er en i høiere grad beskadiget vare; den kan være makspist, leverløben - leveren opløst, medens fisken endnu sad i garnet -, sleip, fordi den har hængt for tæt paa hjelden; Saa kan den være ødelagt af rotter eller af fugl, medens den hang til tørring, eller i høi grad overstaaet. Bremer- “og hollænderrundfisk gaar i store mængder til Hol- land, Belgien, Tyskland og Italien. For samfænge er Italien om- trent det eneste marked. Paa dette marked findes der ogsaa kjøbere af udskudrundfisk.