Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/113

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1s1(ER1EH. 103 handelsvare. Nordlændingerne førte i ældre tid til Lofoten smaa, fine vidjer af birkeris og bandt skreien parvis sammen ved sporen. To saadanne sammenbundne fisk kaldtes som nævnt en spærre fisk. Saadan sammenbundet hængtes den over raavedstangen paa hjelden til tørring. I vore dage bruges istedetfor vidjer spær- garn, tvundet af hamp til dette brug. Dette er den eneste op- findelse, som er gjort paa rundfisktilvirkningens omraade i det sidste tusendaar eller kanske siden den ældre jernalder. Tidligere toges tienden under hje1den, og af tienden igjen fik fiskerne efter gammel sædvane hver tiende fisk, hvilket kaldtes vargtold, og for denne fisk holdt de sig lystige, som Petter Dass beretter : Om Korsmis er Tiden, at Tienden skal Annammes: Ni Fisk’ af hvert Hundrede-Tal. Den tiende falder i Kanden. Saa drikkeS omkring, og saa gjøres her Rus, Her sjunges og holdes et underligt Hus, Og nogle betaler med Panden. Varg-Tolden forvolder saa mangt et godt lav, Et Parti gaar dansend’, Part grædend’ derav, Hvad kan ikke Bacchus udret1tel Hvis rundfisken skal blive en god vare, maa fisken være fersk, naar den hænges paa hjeld. Blød og gammel fisk bliver lettere sur og faar mak i varmt og stille veir; og den faar altid et mindre pent udseende, naar den er tørret. Fiskerne bør der- for sløie fisken, straks de faar den i baaden, hvis de med sine storhaade ligger ude flere dage. Sløiet fisk holder sig nemlig længere stiv og fersk end usløiet. Derhos bør fisken ikke ligge længe i haug paa kaien, før den vaskes og bringes paa hjeld. Fisken presses saa haardt som muligt; de fleste udenlandske kjøbere forlanger nu, at ballerne skal helt eller delvis indsyes i ren sækkedug, hvilket ogsaa er heldigt for at bevare fisken for fugtighed, smuds og beskadigelse under transporten. Almindelig sortering for Hamburgermarkedet er: 100 a 120 130 à 180 a 250 a 400 a Tørfisken fra den so1-teres her. fisk pr. lO0 kg. = italiener. 15O -»-- = alm. hollænder, 225 -»- = fi11 do. 35O --»- = hoIlandsk titling. 600 -»- = bremer do. Lofoten udføres for størstedelen fra Bergen, og Naar skreien hænges paa hjeld til ru11dfisk, er hovedet afskaaret og bugen aabnet indtil uggespidserne, der bliver hængende sammen, og indvoldene med lever er fjernet. Aller sorter, som behandles paa den maade, betegnes som rund (rundfisk, titling). Paa hjelderne, som er lange spirer, hvi- lende paa 2 eller flere større eller mindre korsbukke, hænges