Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/111

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


l FlSKERlER. 101 Prisen paa 100 stykker skrei varierer fra 10-30 kr., i 1907 op til 35-45 kr., paa leveren fra 6-7 ere literen og til 26-27 ere. Rogn fra 6-1O øre pr. liter, naar den er usaltet, pr. tønde fra 18-35 kr. i fiskepakket tilstand. Den svinder Ve fra fiske- pakket til udskibningsstedet, fra raa til udskibningsti1stand til Va- Der er endel far-tøier, som i senere tid sælger sin fisk rund; prisen er fra 25 til 40 kr. pr. l00. De fiskere, som ikke sælger, hænger den selv paa hjelder, der er opførte af handelsmanden, der oppebærer en liden afgift for hjelden. Fiskeme sløier sin fisk og hænger den op i spærrer, to stykker, som Petter Dass synger: Sin’ Hjelder de temred af Stænger og l-taa De sperrede Fisken og hængte derpaa To Torske, det gjør os en Sperre. Og paa det at Tallet kan noget forslaa, Se sex Gange tjuge du tælle dig maa, Saa regnes et Hundred at være. Fisken skal hænge til 12te juni, forat den ikke skal komme i handelen i raa tilstand. Rodskjær (rotskjær, raaskjær) anvendes ikke under Lofotfisket, men helst om sommeren og høsten hænges fisken til rotskjær, af hensyn til mak og veiret, da mak lettere angriber stokfisken. 12te juni og efter 12te juni kommer fiskerne og handels- mændene og henter sin fisk, som er solgt til handelsmanden eller til Bergen. Kjeberne lægger den i bundter, og den hentes i jægter eller sendes med dampbaade til Bergen. Somme fiskere sælger sin fisk, idet de reiser fra Lofoten, saa at de har solgt alt og slipper at komme tilbage. Ter.flsk. Fra urgammel tid tilvirkes terfisken paa den maade, at den hænges op og tørres i 1uften, og tidligere tilvirkedes næsten al skrei paa denne maade. Nu saltes den meste skrei og tørres saa til klipfisk. I Norge var lufttø1-ring almindelig til slutningen af det 18de aarhundrede For tiden føres tørfisk paa verdensmarkedet næsten kun fra Norge; det, som kommer fra Island og Færøerne, er for- svindende lidet. Den meste tørfisk kommer fra Nordlands og Tromsø amter, resten fra Finmarken. Hvad der virkes udenfor disse 3 amter, er en ubetydelighed; det er rotskjær, fornemmelig af brosme og lange. Hovedmarkederne for tørfisk er Italien, Sverige og Ho1land. Tørfisk forekommer i handelen som rund (rundfisk, titling), flekket og splittet (rotskjær) samt malet (fiskemel). Til rundfisk virkes torsk (stor og smaa), brosme og hyse; til rotskjær torsk, sei (stor og smaa), brosme, lange og tildels hyse.