Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest96 NoR1)1.ANDS Amt og otringen indsat «løfting», et hus agter, som er løst og kan tages ud, naar ønskes. Før benyttedes almindelig «tjeld». I syttiaarene blev vaterbordene forsynet med «finkenet», en bred list, paaspigret paa høikant langs indersiden til yderligere beskyttelse under haard seilads. Baadene bygges mest i Ranen, Saltdalen og nogle i Bin- dalen. I Saltdalen bygges de kun af furu,i Ranen kun af gran. Befolkningen paa disse steder er næsten alle baadbyggere eller vant til træarbeide, og baadene bygges ofte af bønder oppe i lan- det, som kjører dem ned til stranden. Mange baade sælges paa markeder, der afholdes hvert aar, paa bestemte tider og steder-. I de senere aar anskaffes mere sjøgaaende fartøier for bedre at kunne nyttiggjøre den fiskemængde ude paa havet, som ikke saa godt kan fiskes med aabne baade. Fembøringen var tjenlig især for garnbruget under de store fiskerier i Lofoten og Vesteraalen Tidligere brugtes mindre baade til dybSagnfiske, og til linebruget hjalp man sig ofte med en mindre baad. Over den store rul paa ripen ha-ledes garnlæn- ken ind i rummet, som bestod af de to rum agtersigla og bag- rummet, efterat toften mellem dem var taget bort. Naar lænken var kommen ind i baaden, toges torsken af garnene. Under trækningen var der to eller flere mand ved aarerne for at andøve baaden. Naar garnlænken atter sattes ud, roede alle undtagen de to, som satte. I stille veir eller lidet vind roede man ud til fiskegrunden. I modvind blev der krydset. En saa stor baad er ikke let at ro, om den end i forhold til sin størrelse er let- tere end andre baade. Naar seks, syv mand sad og drog paa aarerne, kunde den nok skyde nogen fart, men det var tungt ar- bei(le. Den er ikke saa brugelig til havfiske som skøiter med dæk, er ikke saa livsikker og kræver større mandskab i forhold til sin størrelse end skøiterne. Otringen kjæmper endnu med held mod de dækkede og aabne sneiseilsbaade. Disse sidste maa mere holde sig til de beskyttede havne, da de ikke let lader sig la-ndsætte. 0tringen derimod er skattet paa udsatte st1eder, hvor baadene maa træk- kes iland. Paa otringen bruges ogsaa nu «hus» i stor ud- strækning. Fembøringen var da den gamle garnbaad, og otringen var linebaaden, men ogsaa den har faaet en konkurrent i senere tid i de smaa doryer, der kastes paa vandet fra større fartøier og sætter sine liner. ’ Da sn(Þiseilsbaaden begyndte at bruges, blev der anskaffet for- skjellige slags farkoster. Fembøringer blev ombygget og snei- seilrig indsat.