Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/587

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

576 1.1sTER 0G MANDALS As1T. 4.85 n1ark. Husdyrbold i 1891 var: 5 storfæ, 3 bøns. Udsæd i 1890 var: 2.Ö0 bl. byg, 2.5O bl. bavre, 6 bl. poteter. 1ste januar 189l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Birkeland, af skyld 3.21 marl(. Husdy1—hold i 189l var-: 4 storfæ, 5 faar, 2 beus. Udsæd i 1890 var: 0.3 bl. byg, 4.4 bl. havre, 6 bl. potete1—. 1ste januar l891 hav-des her l 2—bjulet arbeidskjærre. Li“lan(lstran(len, af skyld 3.:39 mark. Husdyrbold i 189l var: 7 storfæ, 4 faar, 6 bøns, 2 ænder. Udsæd i l89O var: O.7Ö bl. byg, 1.5O bl. bavre, 7 bl. poteter. 1ste januar l891 bavdes ber 4 2—bjulede arbeidskjærrer. Birkeland 2 særskilt skyldsatte parceller, af samlet skyld -3.27 mark. Husdyrbold i l89l var: 4 storfæ, 4 faar. Udsæd i 189O var: 0.3 bl. byg, 3.75 bl. havre, 9 bl. potet1er. 1ste januar 189l havdes ber 2 2—hjulede arbeidsl(jærrer. Samle, af skyld 3.32 mark. Husdyrbold i l89l var: 4 stor-fæ, 8 faar, 3 bøns. Udsæd i l890 var: 0.4 bl. byg, 3 bl. bavre, 9 bl. poteter. 1ste januar 189l bavdes her 1 2—bjulet arbeidskjærre. I—Iaalan(l. 2 parceller, af samlet skyld 3.:3O n1ark. Husdyr- l1old i 189l var: 8 storfæ, 5 faar. U(lSæ(l i I89O var: O.70 bl. byg, 3.50 bl. bavre, 8 bl. poteter. Gamle gaardnavne i Fede berre(l er l Melan(l;lfe()all(m(l. 4 Lone *Lönar. 5 FI’ØltlRI1(l *Froyslaml . 6 Raustad *Rauðsslað ir. 7 Høiland *I—[øylaml. 1O F ede Fe1a. l 1 Birkeland Birkilan(I. l 2 Linland *L1’nlamI. 15 Svinland *Sm’“alaml. l8 F osseland *For.valaml. 21 Haugela-nd *Haugaland. 24 Titland Teifslan(I (.‘). 2li I—Iaaland *Hál(m(l. 32 Ullelan(l * (VZZ(ll’I(l)](J. 36. T eistedal *þeist11(lalr. 3 7. Oppofte * I’pp-:llZ1ti-B—. T (—ist11(l(1l kommer vistnok af et gammelt elvenavn þeista- .ZV’l’(1l”(l)l(l, gammel form I‘’reyslaml, og l7leland, gammel f0YI1I (7lm“laml, bar maaske tilhørt et tempel for den gud, efter hvem de er kaldte