Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/588

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FHnE HEnuEn. 577 BfI’ké’Z(l)?(Y har hedt Bí]’kíl(lIl(Z, af lab-ki, Sted bevokset med birketræer. I—[angel(m(l kan betyde hængende land og hentyde til gaar- (lens be1iggenhed paa en høide med brat fald mod fjorden. FOsselan(l kaldes saa, fordi den ligger ved fosser. .lIel(md har vel hedt Me()“allan(l, den midterste gaard. Høil(md kommer af hey, hø, og maa vel nærmest betegne slaatteland. I Geiskeli findes et ord Geisk-, hvis betydning ikke er sikker; det har vistnok været eIvenavn enSbetydende med elvenavnet GPis eller Ge12Sa, den vo1dsomme, og hvoraf den bekjendte island- ske kilde G(Þysir har sit navn. Lone, gammel form Lönar, flertalsformen af lön, et strømløst sted i en elv. Gaarden ligger mellem to udvidelser af elven. Sande og Lande er oprindelig dativformer. Se-eigenes maa have sammenhæng med sveigja, at bøie, krumme. Oppoj’te ligger ved det samme vasdrag, ved hvis udløb i fjor- den man har gaarden Ofte i He1—red herred. Deraf følger, at navnet oprindelig tilhører elven og fra denne er overført paa gaar- dene. Stamordet er alpt, ogsaa brugt i formen elplr, en svane. Dette ord findes i en mængde norske stedsnavne, men har i nu- tidens udtale antaget mange afvigende former (.4lt-, Elt-, E.ft-, Ept-, Ekt-, Ett-, Er-t-, ()ft-, Opt-, ()lf-, Økt-, (2ft-, Ortï). Disse navne er oftest ikke at forklare direkte af fuglens navn, men af fuglenavnets brug som elvenavn. Skranejjeld, vel af skran, der endnu paa nogle steder bruges i samme betydning som skrirm, mager, ufrugtbar. Vindskei er det gamle vind-skeið, kantfjæl paa gavlen af et hus (endnu brugt, tildels i formen vindski). Halmstad kommer sandsynligvis af man(lsnavnet Rauðr, maaske ogsaa af personnavnene Refr, Rærekr eller R1?tr. Fra Fede herred findes ikke noget jordfund fra forhistorisk tid. Paa Fede er efter herredets or(lfører fundet en krukke af kobber med brændte ben i og paa Sande en stenkrukke med aske samt en bile. Paa et par gaarde, Fr-øytlaHd og San(le, findes der varder. Fede kirke, 6 m. o. h., er en korskirke af tømmer, op- ført l802, med 45O siddepladse. Den aldeles «fa-ldefærdige» kirke paa Fede blev nedreven, og en ny opført 1802 med bidrag af andre kirker i stiftet. Fem kir]gja var Fede annekskirkes gamle navn. Egen præst er nævnt i 1362. Fede har i middelalderen havt egen præst. I 1362 omtales 37 — Lister og Mandals amt II.