Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/586

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FHDE HHHnHn. 575 raadede for dette len, og 1620 findes Fede at have været hoved- gaard for det gods, som Mogens Gyl(len.vlieme, gift med hendes datterdatters datter, eiede i lenet. Aar 1648 nævnes gaarden som tilhørende H6Il]’í(’ZlW R(mzou-. Den vise hr. Søren Schive (den ældste af de tre af dette navn) i Bjelland eiede Fede gaard ved kirken af samme navn, eller vel snarere en del deraf, og døde her 1705. Søren Se-hive synes at have havt større interesse for trælasthandel end præste- gjerningen og indfandt sig ofte i Kvinesdal som tømmerfløder. Fede herreds matrikulskyld er 245.85 mark. Fede herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 40 gaardsnummere, hvilke efter her-re(lets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 6.14 mark. Ved udgangen af 189O var det daværende Kvinesdal herreds 169 gaardsnummere delt i 1221 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 706 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres n1atrikulskyld var 1.22 mark. Af disse 706 selvstændige brug var i Fede sogn, det nu- værende Fede hei-red, 192 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.28 mark, og i Liknes sogn, det nuværende Liknes herred, var de andre ð14 brug, hvis gjennem- snitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.2O mark. 9 brug, af skyld O.:33 mark, var særskilt skyldsatte skog- parce1ler. Ved udgangen af 1895 var de særskilt skyldsat-te brug i Kvinesdal herred 1225. Ved udgangen af 1900 var Fede herreds 40 gaardsnummere delt i 407 særskilt skyldsatte brug med en gjennemsnitsskyld af O.6O mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Kvinesdal thinglag: i 1891—95 1 896 kr., i 1893—97 17OO kr., i 1895—99 1556 kr. Efter den officielle statistiske inddeling af de selvstændig beboede brug i l891 havde i Fede sogn, det nuværende Fede herred: 37 brug en matrikulsky1d indtil O.50 mark, 39 brug en matrikulskyld fra 0.51 til l mark, 1l0 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 6 brug en matrikulskyld over 3 mark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. v. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme i herredet er: Fede bestaar af 6 særskilt skyldsatte parceller af Fe(le, 2 parceller af Linland og 1 parcel af S(m(Ie, af samlet matrikulskyld