Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/561

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

550 LISTER OG MANDALS AMT. K1l1.Y Røinesvatn ..... . O.4 Del af Søndre Sandvatn . . . O.2 Del af Nordre Saudvatn . . . O.2 Aageda1svatn ......... O.2 Førelandsvatn ........ 0.3 Vand ved Haugen (Gauksdalsvatn) . O.7 Røidlandsvatn ........ O.1 Gjetebuvatn ......... 0.1 Haddelandsvatn ........ O.8 Vand øst for Stakke1and (Frøisetvatn). O.6 Vand øst for Bjørkelien (Fiske1øsvatn) 0.3 Vand øst for Eigelien (Aarlisandvatn) O.2 Nøklandsvatn ........ O.4 Vand nordøst for Li (Sandvatn) . . O.3 Del af Galdalsvatn ....... 1.(3 Krokvatn .... . . . O.1 149 smaavande ........ 3.5 Samlet areal af ferskvand . . 10.5 I elvene er laks, ørret og aal. I vandene er ørret, aal og enkelte vande lidt røyr. I Kvina er der laks og ørret; elven er for tiden bortleiet til enge1skmænd, der driver sportsfiske. Af fiskevande kan nævnes Førlan(lsvatn, 7Íjelaasvatn, Gautla- dal-s“vatn, Sandvatn m. fl. ECkstorm skriver: «Lille-E1ven, som tæt neden for Nyegaard, Præstenkesædet, ligeledes udgyder sig i Storelven. Over denne er paa Almuens Bekostning lagt en høi og lang Træbroe, som bæres af 3 Steen- kar. Denne har vel og Lax, men saa ubetydeligen, at ingen derpaa anvender Garn. Men derimod er den opfyldt med Perle- skiel, og af denne Aarsag giennemvades om Sommeren af Perle- fiskerne. Efter Sigende skal disse ofte betale 20 a 30 og flere Rigs- daler for at blive antagne i dette lykkelige Tal, for derved at- blive frie for Kongens Tieneste.» Af kyst har Liknes herred kun den indre del af Fedefjorden. der i en længde af ca. 3.5 km. falder i herredet. Fjorden er næsten ret, er ren, dyb og seilbar selv for større fartøier Som regel har den overordentlig steile b1—edder. Havn findes ved Dem-igen inderst i fjorden.