Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/560

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.1HNES HP:BHP:1). 549 Navnlig mod den øvre del af Østre Kvinesdal har fjeldet steile styrtninger. Toppe er Stokke(lal“9hei, Sfihei, Skarshei og Flaarshei samt det trigonometriske punkt Gauk(IalaO“el(l, Gz1stavia, 628 m. høit. I Liknes danner gammel granit det faste fjeld und- tagen i et lidet parti aller sydligst, hvor der er gneis. I den nedre del af dalen er der ndfyldninger af sand og aur, længer op er der ogsaa terrasser og moer. Elve. Den største del af Liknes herred har afløb gjennem Kvina og dens bielv Lilleaa(Þ)z (bind I, pag. 142“). En del af herredet har afløb gjennem Fe(leelven og Ly)2gdal.sel1:en, som for er omtalte Desuden har herredet afløb“gÍjennem nogle mindre elve; saaledes gaar fra Sføvle1.“atn en elv sydvestlig forbi Stallel(md, bøier mere vestlig og gaar ind i Fede herred, hvor den falder ud i Oppoj’tev;atn. “ Desuden er der mange Smaa-elve og bække. Af fossefald og større stryk kan nævnes følgende: I Kvina er Raj’ossen, 24 m. høi, den sterste, videre Tr(PlamVs- .fosÞs ved Træland, IOillej’oss og Jqfbss ved Aamot I Lilleaaen kan nævnes D::ergefos.s— og H(l((fO8.S ved Aamot, .4)“efoss ved Jersta-d eller Gje1nleStad. Der er flere større l)ækkefosser eller stryk, blandt hvilke kan nævnes Risaaen. Ved Dvergefoss ved gaarden Aamot danner elven et under- jordisk løb, idet den ved almindelig vandstand gaar under en af naturen dannet stenbro, men ved større vandstand gaar en del af vandet over denne bro. Dette har sin grund i, at det under- jordiske løb ikke kan rumme vandet paa nedre Side af stenbroen, hvor der er en hule eller gryde i fjeldbunden, som ved mindste va-ndstand har en dybde af ca. 40 fod, medens Vandets dyl)(le under selve broen kun er ca. 2 fod. Dette er tidligere omtalt (bind I, pag. 44).“ Af i11dsjøer er der efter karterne 169, Som helt eller del- vis tilhører Liknes herred, de fleste er ikke store. Storst er GaldaL9vatn, 254 m. o. h., i Lik11es herreds nordre del paa grændsen mod Fjotland. Af dette vand, der i det hele er 4.5 k1n. langt, falder km. i Liknes og resten i Fjotla11d herred. Kun .å’ Londalsvatn ......... O.1 Sørhellevatn . . 0.1 Baastø1va-tn . . 0.1 Solbergvatn . . O.2