Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/538

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HÆGEBos“rA1) HERB1—:n. 527 kan ogsaa forklares af elvenavnet Gro eller Gröðr eller muligens af et ord med gx;jöt eller gr(íf som 1ste led. Hobbaasland kommer af mandsnavnet Hagbarðr. Naglestad er dannet af mandsnavnet Nagli. . Steinsland kommer enten af mandsnavnet Steinn eller af et andet med Stein som første led sammensat personnavn, maaske ogsaa af appellativet stein, sten. Valejjeld er sandsynligvis at forklare af valr, falk. Oldfund: Stenalder . . . O Broncealder. . . . . O Ældre jernalder . . . lå Yngre jernalder . .... 6 Tilsammen 2 1 Af fundene fra ældre jernalder maa særlig mærkes et, som gjordes i 1878 paa Øvre Snartemo i et gravkammer i en næsten ødelagt haug. Her fandtes bl. a. et prægtigt sværd med guld- belagt sølvhjalt, tre spiralringer af guld samt en mængde andre vaaben og redskaber. Fundet opbevares i Stavanger. Desuden kan nævnes fund fra Bjærum, Eigeland og Hauge. Fra yngre jern- alder kan omtales fund fra Tingvatn og Birkeland Paa Hægebostad prævtegaard og flere andre steder er der gravhauge. Paa gaarden B—jærum blev ved opførelse af et stengjærde en haug af sammenvæltede graasten optaget, og der fandtes en af temmelig store graastensheller muret grav, 8 m. lang og ca. 1 m. bred, hvori laa et sværd, to bidselringe, en kobberkjedel paa et kobberfad og en hel mængde potter og krukker. Alle disse sager kom bort.j Bunden af graven var sort, som om noget havde været brændt. Ved præstegaarden ligger Oldemoen, et stort stykke udyrket land. Her skal to kjæmper have holdt slag og være begravne under nogle opreiste stene. Her findes ogsaa gravhauge. Ved Tingvatn findes en med stene omsat kreds. Skjælva-Spranget kaldes 7 stene paa en mo paa gaarden Ting- e;atn i Hægebostad sogn, og til disse knytter sig et sagn. Gaar- den siges at have været thingsted, hvoraf gaarden troes at have faaet sit navn Tingvatn. Thinget holdtes paa en haug nær ved Lygne, og der er nogle mærkestene, en kaldes «Skriverstolen» og en «Fogdens sæde». En kvinde ved navn Skjælva havde begaaet en forbrydelse og blev paa thinget dømt til at springe paa 7 stene, og hvis hun ikke kunde udføre dette, skulde hun dø.