Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/539

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Z‘)28 l‘IS‘l’ER OG MANI)ALS AMT. Hun udførte spranget, men paa den sidste sten slog hun sit knæ, og en rød flek paa stenen siger gamle folk at være blodflekken efter slaget. De 7 stene er satte nogenlunde i en ring og staar nøiagtig i en afstand af 7 fulde skridt. De gamle sagde, at paa dette sted var ikke frit for skrømt. Paa ()Z(Z(37IlO(3)l stod to opreiste stene, som siges at være opreist over to kjæmper; Stenene er mere end en mands høide„ og af den ene sten er der udslaaet et stort stykke i den øvre ende, hvilket Skal betyde, at den staar over den Overvundne kjæmpe, som var fra gaarden Naglestad; den anden sten staar et lidet stykke derifra„ og skal være opreist til minde om den seirende kjæmpe, som havde hjemme paa Faaland, hvorfra stenen skal være transporteret Det heder, at i gamle dage var der kun tre gaarde i hele Hægebostad sogn, nemlig Faaland, Naglestad og Espeland: Nagle- stad eiede alt af sognet paa elvens østside, Faaland og Espeland alt paa elvens vestside. Der opstod uenighed mellem Faaland og Naglestad; det kom til strid paa 0ldemoen, og Faalands- manden vandt og Naglestadmanden fældtes; men ogsaa Faalands- manden fik sit banesaar og faldt om et lidet stykke fra val- pladsen. Derfor staar disse to stene her. Der findes i nærheden et par sma-ahauge. Hægebostad kirke, l62 m. O. h., er en langkirke af træ med udbygning, opført l844, med 7O0 siddepladse. L. ])i1et-i-i(‘hsïon omtaler en ældre kirke fra l629. Den gamle kirke, Som var annekskirke til Kvinesdal, var bygget i l629. Holm skriver-: —— «Tæt ved benævnte Præstegaard staaer Hegebostad Kirke, af Træ, med et lidet Taarn, som er opbyg1 l629, og noget derfra liggende Snartemoe, hvor ’1’inget holdes for Wads Tinglaugs Almue og hvor det tredie Listerske Compagnie har sin Exerceerplads.» Helgibölstaða kirkja var Hægebostad hovedkirkes gamle navn. Sognet blev ved reskript af 6te april l753 tilligemed Eiken og Fjotland sogne fraskilt Kvinesdal. Det nye præstegjeld kaldes derefter ()m“e Kvin(1sdal, indtil det ved resolution af 15de marts l84l fik sit nuværende navn Hægebostad, hvorhos Fjotland blev lagt tilbage til Kvinesdal. I Stavanger stiftsbog kaldes sognet —Sf1“a((fher-r“i(Ifz sogn efter et endnu brugt bygdenavn Sked- herred. Da Hægebostad var anneks til Kvinesdal, var her en resi- derende kapellan„ for hvem ved reskript af 22de februar l743 H(egCbosta1t gaard, den nuværende præStegaard, blev udlagt som l)olig. l)en ligger lige ved kirken.