Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/537

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

526 l.ISTER OG MANDA LS AMT. 1 3. Gyberg G;Øaberg. 1 4. Skj eggestad Skeggjastaðir. l 5. Høiland * H øyland. I 6. Urestad * (7rastaðir(?). 1 7. Eirikstøl *Eiriksstǫðull. l8. *Espiland. 20. *Bjama(r)stǫðull 22. *Agna9tǫ()“ull. 23. Eilevstad *Eilt’jsstaðir. 24. Helle *Hella. 29. Eigeland *Eikil(md. 39. Ro * Rö. 42. Valefj eld ValaJffall. 46. Aamdal *.—1lmdal1r. 4 7. Haaland *Háland. 48. Røiseland * Røysaland. 5O. Yksnedal * Yxnudalr. 53. Steinsland * Steinsland. Eik en sogn, Eikja sökn . 5 9. Eiknes * Eiknev. 6O. Vik V[k. 61 . Grostøl * G—röustǫðull. 64. Gletne Glitnir. 69. Kvaale * Hváll. 7 7. Eiken Se sognenavnet. 82. Bryggesaak *Byrgisakr. ’ 84. Meland Meðalland. 87. Kleppe K leppar. 89. Haa berg *Háberg. . 9 2. I—Iobbaasland *Hagbarðslar1d. 9 9. Haddeland * Hallaland. 100. Aavesla ud *Q lVb’í-9l(lRd. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard navne: Agnestøl, ældre navn paa Skaref, er maaske at forklare af mandsnavnet Agni. Brygge-saak er maaske afledet af mandsnavnet Birgir (Byrgir) eller kanske af appellativet byrgi(n), indelukket sted. B—jørnestøl kan sandsynligvis udledes af et af de to mands- navne Rjǫm eller Bjarx-ei eller ogsaa af dyrenavnet bjǫrn. Eilevstad er dannet af n1andsnavnet Eilij’r. Eirikstøl er dannet af mandsnavnet Eirikr. Grostøl kommer sandsynligvis af kvindenavnet Gröa, men