Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/536

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—l.“EGEBOS’I’Al.) H1—:1mP:1). 52Ö mark. Husdyrhold i 1891 var: 15 storfæ, 28 faar, l sviu, 8 hens. Udsæd i 189O var: O.68 hl. byg, 5.5O hl. blandkorn„ 1.38 hl. havre, 8.28 hl. poteter. 1ste januar l89l havdes her l 2— hjulet arbeidsl(jærre. Eiken øvre og ne(lre, af skyld 4.88 mark. Husdyrholdi 1891 var: l he-st, 16 storfæ, 28 faar, 22 gjeter, 2 høns. Udsæd i 189O var: 1.44 hl. byg, 5.36 hl. blandkorn, 14 hl. poteter. Eiken, nedre og HU)’6, Eiken, øvre (Í2.41l med en par(§el af Eiken, nedre (l.62“), af samlet skyld 4.()3 mark. Husdyrhold i 1891 var: 7 storfæ, 7 faar. 7 gjeter. Udsæd i 189O var: 5.04 hl. rug, 0.17 hl. byg, lO.72 hl. poteter, 11 kg. græsfrø. Hobbaasland, skrives almindelig HObbF—9land, af skyld 5.21 mark. Husdy1—hold i 1891 var: 2 heste, 18 storfæ, 17 faar, 18 gjeter, 1 svin. Udsæd i ]89O var: O.7O hl. byg, 9.80 hl. blandkorn, 0.7O hl. havre, 9.80 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjnlede arbeidskjærrer. Til gaarden hører l husmandsplads med jord med husdyrho1d: l ko, l faar, 3 gjeter og udsæd: O.2O hl. byg og 2.10 hl. poteter. Over 3 skyldmark har endvidere-: I Hægebostad sogn: Jaaddan, af skyld 3.39 mark. —](I(l(Z(Z(lTl, af skyld 3.39 mark. Jaaddan (2.17) og en parcel af Skjeggestad (1.64), af samlet skyld 3.81 mark. Snartemo, nedre af skyld 3.62 mark. Snartemo, nedi-e, af skyld 3.39 mark. Gyberg, af skyld mark. Høilaml, 2 parceller, af samlet skyld 3.0Ö mark. Helle, udtales Hedde, af skyld 3.38 mark. Birkeland, øvre (3.44), med en parcel af Lauen, nedre (0.05), af skyld 3.49 mark. Bi-)“kel(m(l, ø-m“e, af skyld 3.44 mark. “ I Eiken sogn: Neset, af skyld 3.82 mark. ÂY(’l’StøZ, yfre, og Hommestel, af skyld 3.67 mark. Skeie, søn(lre, af skyld 3.25 mark. Skeie, søndre af skyld 3.17 mark. Tveiten (2.85) med en parcel (O.24) af Eiken om-e, af skyld 3.09 mark. Bryggesaak, øvre, skrives almindelig Bryggesaa, med en parcel af Bryggesaak, yt)“e, af skyld 3.76 mark. Vatne, ytre, med en parcel af Rossevatn, af skyld 3.61 mark. Vatne. øv“re, 2 parceller, tilsammen af skyld 3.0(3 mark. Eikaasm, skrives almindelig EÏgaas, med parceller af B—ryggesaak, om-e (0.08) og Ro (2.01), af samlet skyld 3.54 mark. Gamle gaardnavne i Hægebostad herre(l er: Hægebostad sogn: 8. Naglestad. Naglasta()ir. 9. Mydland. *Mýrland. 11. Hægebostad Helgiböb9ta()r.