Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/431

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

420 1.1sTEH os 1æ1ANnA1‘s AMT. ligesom Huseby. Ved skjøde af 11te august 1663 blev „ Sunde tilligemed Færø af kronen overdraget Hans Johan Grabovv eller Grubbe, fra hvem den i det følgende aar kom til søsteren fru Barbara Grabow, enke efter befalingsmanden over Lister len Laurits Galtung, og fire aar derefter til Joch. Fred. Bolt i Kjøbenhavn. Senere skal den tilligemed Huseby have tilhørt justitsraa-d RosenkrantZ, som solgte den 1696 til assessor og foged Toldorph. Senere eiedes den af et par familier i Farsund. Paa gaarden Sundes grund ligger ladestedet Farsund. S1md(—, af skyld 6.91 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 7 storfæ, 7 høns. Udsæd i 189O var: l bl. byg, 3 hl. havre, 6 hl. poteter, l0 kg. græsfrø. 1ste januar l891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Sll’)ld(’, af skyld 11.21 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 12 storfæ, 5 faar, 8 høne og 2 ænder. Udsæd i 1890 var: 2 hl. byg, 5 hl. havre, 10 hl. poteter, 15 kg. græsfrø. 1 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn, 4 2—hjulede arbeidskjærrer, l høstemaskine for slaat og skur, 1 radsaamaskine. Til gaarden hører 3 husmandspladse med jord, bykselpladse og bykselgrunde, med husdyrhold: 1 ko, 2 faar, I svin, 4 høns. Udsæd: O.2O hl. havre, 10 hl. poteter. 3 ar anvendtes til kaalrabi. S1mde, 3 særskilt skyldsatte parceller, af skyld l2.54 mai-k. Husdyrhold i l891 var: 1 Svin og 3 høns. 1 ar anvendteSi l89O til kjøkkenhavevækster. Under gaarden hører 8 bykselpladse, bykselgrunde, hvor der var husdyrhold: l ko, 4 faar, 15 høns. Udsæd: 0.20 hl. bygǫ O.2O hl. havre, 19 hl. poteter. 1 ar anvendtes til næper, l ar til kaalrabi, l ar til gulerødder og 2 ar til kjøkkenhavevækster. I—[us(—by„ gammelt navn H:ísabýr, gaarden med husene har efter navnet været en af de betydeligste gaarde-. Hvor gaardens huse nu staar, har maaske ogsaa de ældre besiddere i Vikingetiden reist sin bolig; thi der er en vid udsigt over havet og kysten. De under gaarden liggende havne Lushavn og Eigvaag, bäY ydet vinterleie for skibene. I Haraldssønnernes saga omtales Beintein Kolbeinssøn paa Lister; om han har boet paa Huseby som kong Inges syselmand paa Agder, er uvist, men det siges saa, skjønt sagaerne ikke nævner stedet Beintein blev i 1138 dræbt af Sigurd Slembedeg11 (bind I, side 618X. Kraft siger i sin beskrivelse, at Beintein boede her, Og det samme angiver Holm i sin beskrivelse af amtet. Huseby blev omkring 13l0 stedet for et kongeligt kapel-