Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/412

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VANSE HERm-:n. 401 land helt afløst af heielandskab med heiegaarde og med toppe, der stiger i høide mod nord. . Maalte høider i denne del af halvøen er Ska)fleld, 14O m., og —S’narej)eld, l63 m., syd for Hallan(lsvatn. Nord for dette ligger Nissejjeld, 252 m., og længere nord Storj)eld, 351 m. . Syd for gaarden Elle ligger Krusedalsheien, sydvestligW for denne Ornekniben, 247 m. Længer vestlig Graa-)ffeld og endelig nordlig for Skeibrok Luj)eld, 194 m. Den sydvestlige del af halvøen mellem Framvaren med Straumen i vest, 0ftefjorden i øst og Lyngdalsfjorden og dens fortsættelse i syd hører til Vanse herred; landet her har steilt affald baade mod Framvareu og Lyngdalsfjorden. Fra Herred herred strækker sig Ravneheien ind i den til Vanse hørende del, og landet naar en høide af 350 m. o. h. Grændsefjeld mod Herred opover Framvaren er Klubben, 301 m. Spindsodden kaldes den snip, hvormed Spind herred ender, men denne lille snip ligeoverfor Farsund hører til Vanse. Øer. Der er en del øer i Vanse herred. Ud for det flade Listerland er der ingen skjærgaard; der er kun et par smaaøer, Brekneholm-en og Rauna. Østlig for Eigvaag ligger Eigerøen, 90 m. høi, og nordlig for Farsund mellem Krosnessundet og Sellegrodþoi-den ligger herredets største ø, ()ivoldøen eller ()en, der naar en høide af 171 m. Den sydlige og nordlige del af dette herred er helt forskjel- lig bygget. Nordligst i herredet er der gabbro, i de midtre partier er der grundfjeld, ved Farsund er der hornblendegranit. Men den sydligste del, det egentlige Lister, har sand, aur, sten og ler i undergrunden, som før berørt, og her er det bedste land paa Lister. Der er i det hele fladt, medens den nordlige del af lærredet er fuldt af aaser og fjeld. Der viser sig paa Lister mærker efter, at landet har ligget lavere. Ler findes paa nogle steder-, saaledes paa gaarden Tom og ved Hasselgaardene; ved den sidste gaard var for nogle faa aar siden et teglværk, som nu er nedlagt. Ved Hassel er den gamle vandstandshøide mærket ved en flade omtrent 9 m. o. h. Fjæren her ved Hassel er sand, medens den paa de fremspringende dele af kysten bestaar af rullesten. Fra gaarden Aasen og vestover strækker der sig en bred strand- ryg af fjærestene op til ca. 1O m. o. h. Listerlandets yngste dannelser, flyveSand og torvmyr, er andet- steds omtalt. 26 — Lister og Mandals amt II.