Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/413

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

402 L1STl-ill oo MAN1)A1.s AMT. Overfladen paa de stene, som har ligget udsat for sand- b1æsten, er ofte Slebet af de sandkorn, som vinden fører hen over stenene. Overfladen af disse ser da ud, som de var overdraget med en fernis, og faar da eiendommelige fordybninger. Disse sandblæste eller vindblæste stene er ikke sjeldne paa Lister og J æderen, og mærkerne forekommer ogsaa paa fast fjeld. Retningen af disse mærker er paa Lister mest fra nordvest, som er den stær- kest-e vindretning. E1ve af større længde er der ikke i Vanse herred. De betydeligste bække er: Eitlandsvatns afløb til Framvaren. Tomstad— og Slævdal-sÞvøfns afløb, der falder i havet ved Gun- narshaug fyr. Ulgjell-, Aamdals-, Bra-stad-, Præstø— og Neseimvøtns afløb til havet forbi Vesthasse1 (Neseimelven). Hananger-, Grimsby— og Krognesvøtns afløb til havet, det sidste ganske kort. Forøvrigt er der mange smaa bække, navnlig i Vanse herreds nordre, bjerg-fulde de1. Der er er ingen fossefald eller større stryk i herredet af betydning. Indsjøer. Antallet af indsjøer er ialt 48; i det egentlige Listers østre del er de fleste. De betydeligste er: Hanangervafn, Næ-9eimvatn og Fr-(Pst(—vatn. Ogsaa i fjeldegnene i Vanse herreds nordre del er vande, af hvilke .Eíffl(lIl(l8L’(lt7l er det betydeligste. Fra&mvaren, hvoraf noget over ha1vparten tilhører Vanse her- red, har en længde af 8.5 km. med en bredde af indtil 1.5 km. Ved Strømmen, hvor sjøen gaar ud og ind med ebbe og flod, staar den i forbindelse med Helvigfjorden. Framvaren har steile bredder. Den største dybde er før angivet til 175 m. (bind I, side l51—52). I Straumen er kanaliseret. Framvaren er af betydning som kommunikationsvei. Store sildestimer er i den sidste tid flere gange seet i Fram- varen, og med garn er gjort ikke saa liden fangst. Det antages at være det brede kanalanlæg i Straumen, som har aabnet silden veien op i Framvaren. Km.Z H. o. h. i m. Slævdalsvatn . . . O.2 Hasselvatn . . O.3 Neseimvatn . . 2.3 4 Brastadvatn . . O.3 g