Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/411

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-l0O “ LlSTER 0G MANDALS AMT. Vanse herred er det folkerigeste herred i’amtet. Herredet bestaar af to høist forskjellige landstrækninger, det flade Lister, bestaaende af glacial aur, løse stene, myr og flyve- saud, samt den kuperede del, bestaaende af tilrundede.fjeldknauser med forsænkninger og talrige smaafjorde i den østlige del. Fjel- dene naar i den nordlige del op i høider paa 350 meter. Den største del af herredet danner en stor halvø, der kun ved det lave Listeid mellem Eidsfjorden og Framvaren er forbundet med det øvrige fastIand. Vanse herreds bedst bebyggede del, det flade Listerland, ligger ud mod havet og bestaar, som netop nævnt, væsentlig af løse masser, aur, sand, kampesten og myr, og dernæst af høiere land med fast fjeld af gabbro, gneis og granit op i (lagen, og som for den væsentligste del er bebygget ved heiegaarde. Hele den store halvø, som kun ved Listeid mellem Eids- fjorden og —Framvaren er forbundet med fastlandet, hører til Vanse herred. Dernæst hørrer til herredet en mindre Strækning af fast- landet nord for Listeid, videre en Strækning mellem Suttevigpoll(—n og Lyngdalsfjorden, endelig en liden Snip c11cí odde lige over for Farsund, som kaldes Spindsodden, og endelig hører til Vanse nogle øer. Landet nord for Listeid og Eidsfjorden støder op tilpHerred herred. Landet her er høit land; det høieste punkt op for Skagelien naar 364 m. o. h., og her er steilt affald baade mod havet, mod I‘isteid og mod Framvaren.‘ Den store halvø, der er forbundet med fastlandet ved Listeid, er skilt fra landet i øst ved sundet ved Farsund, I.yndalsfjordens ytre del, Kjørrej)orden, ‘Sfraumen og indsjøen Framvaren. Denne halvø er Lister i udvidet betydning; men navnet Lister bruges mest og fortrinsvis om den flade del, der med en længde fra øst til vest af ca. 11 km. og en bredde op til 3.5 km., danner den havet nærmest liggende brem eller kystrand. Det flade Listerland er tidligere omtalt (bind I, pag. 3l Og 33, 58, 70 og følgende). Listerlandet er et morænelandskab, bestrøet med blokke og delvis optaget af myrer eller flyvesaud, og bebygningen er lands- byagtig som Jyllands, med hvilket danske land Lister har lighed- Det flade land stiger indover og afløses af heier og knanserɔ ogsaa mod øst afløses Listers flade land af fast fjeld, saaledes er der østligt omkring Lushavn og Eigvaag meget kuperet la-Ud bestaaende af fast fjeld, og op for Eigvaag naar Skjoldnesved62 134 meter.“ Ogsaa vestlig for Farsund er fast fjeld raadende med høî(l0I’ nat cVcx 10O m. “ I den nordlige del af den her omhandlede halvø er det flade