Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2O LISTER 0G MANDALS AMT. 4 millioner kroner, hvoriblandt endel Staten tilhørende eiendom1ne, der ikke var forsikrede i landets almindelige brandforsikringsind- retning Værdien af det brændte løsøre var ca. 3 millioner kroner, det meste vistnok assureret. Af bygninger, som brændte, var: Norges bank, sparebankens ældre bygning, brandvagten, telegraf- stationen, postkontoret, klubbygningen, stiftsgaarden, militæretatens bygninger i retranchementet og Kristiansholms fort, marineetablisse- 1rrentets bygninger, det militære sygehus, theatret. arbeiderforeningen, en folkeskolebygning o. fl. Et under bygning værende skib brændte. Stiftsarkivet og de øvrige embedsarkiver blev for størstedelen reddet. Begge de brændte bankers ildfaste kjældere bestod ildprøven. Det afbrændte strøg var gjennemgaaende beboet af de mere ve1stillede klasser af byens befolkning. Den gjenreiste bydel bestaar af større gaarde. De første bygninger var under tag i Oktober 1892 eller ca. 4 maaneder efter branden, og ved udgangen af 1895 var den væsentligste del af den brændte bydel gjenreist. Af landskjendte mænd, som er fødte i Kristiansand skal næv- nes disse: Jonas Anton Hielm blev født i Kristiansand 3Ote december 1782, blev i 1797 student fra Kristiansands kathedralskole. Som auditør ved det norske livregiment tilfods deltog han med bravour i Kjøbenshavns forsvar i l807, fik i 1811 titelen overauditør, blev i 1813 høiesteretsadvokat i Kjøbenhavn og er- holdt 1ste november 1814 ansættelse i lignende stilling i Norge. 18l5 og 18l6 var han tillige konstitueret som docent i lov- kyndighed ved universitetet. 1820 blev han regjeringsadvolrat, men afsattes som saadan i 1825. Han havde fra l815 til 1821 været statsrevisor. Da han havde kjøbt landeiendommen Alby ved Moss, blev han sendt som Smaalenenes amts 1ste repræsentant til Storthinget l830—33, 1836, 1837 og 1842. 1847 fik han paa grund af Sygelighed afsked fra sit embede som høiesteretsadvokat; han døde i Kristiania 3Ote marts 1848. Som storthingsrepræsentant deltog I—I“ielm i behandlingen af de fleste vigtige sager, og især i unionsanliggender og sager, der angik kommunikationen og op1ysningsvæsenet eller var af almen- menneskelig interesse, saaledes flagsagen. Jens Edvard Kraj’t, født i Kristianssand 22de december 1784, er kjendt som udgiver af sin beskrivelse af Norge og af sit forfatterleksikon. Han blev fra Kristiansands kathedralskole dimit- teret til universitetet i 1799 i en alder af blot 141Z2 aar, blev det følgende aar 180O student. I sine Studeringer fulgte han sine egne tilbøieligheder, der snart blev historie, statistik, levende sprog og litteraturhistorie.