Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KRISTIANSAND BY. 21 I 1808 underkastede han sig latinsk-juridisk eksamen og vendte tilbage til hjemmet. Her fik han megen sysselsættelse som tolk og translatør ved priseretten i Kristiansand, i hvilken stilling han fik kgl. bevil- ling 1810. I 1812 blev han paa reisen til Kjøbenhavn med et under license gaaende norsk skib gjort til krigsfange af en engelsk fregat, ombord paa hvilken han tilbragte 14 dage, til han blev sat iland ved Vingø udenfor Gøteborg. Efter l814 blev Kraft i sit fødeland. I 1814 blev han fuld- mægtig, i 1822 bureauchef og i 1828 ekspeditionssekretær i revisionsdepartementet. Den 29de februar 1832 blev han soren- skriver i Mandal, i hvilket embede han døde 21de juli 1853. Hans første litterære arbeide blev et i forening med senere professor ved Kjøbenhavns universitet, Rasmus Nyerup, udgivet værk, der danner et vigtigt hjælpemiddel til kundskab om den danske og norske litteraturs ældre og nyere frembringelser. I samme aar som hint skrift s1uttedes, udkom begyndelsen af Kra“fts store værk: «Topographisk-statistisk Beskrivelse af Kongeriget Norge», der afsluttedes i 1835. Hans «Norsk Forfatter-Lexicon» udkom i 1856. Ole Christian Thistedahl blev født i Kristiansand 15de august l8l3, dimitteredes l830 fra sin fødebys kathedralskole. I 1834 blev han theologisk kandidat med indstilling. Han var derpaa en tid i Kristiansand, drog saa til Göttingen for at studere ved universitetet der og slog sig 1839 ned iKristiania. 1842 blev Thistedahl adjunkt i Kristiansand, i hvilken stilling han levede tilbagetrukket; flere gange blev han tilbudt lærerpost ved universitetet. I 1848 tog han afsked for at fortsætte den i 1842 paa- beg-ndte nye oversættelse af det nye testamente og var da i Kristiania fra 1849—1855; flyttede saa tilbage til Kristiansand, hvor han i 1860 atter blev adjunkt ved byens lærde skole, ind- til han i 1874 tog afsked Han døde 2den juli“1876. Thistedahl efterlod sig en betydelig mængde manuskript, som indeholdt et større livsarbeide, sandsynligvis et kommentarværk. Manuskripterne blev efter hans død nedpakket og gjemt paa et loft, da familien ikke nænnede at skille sig ved dem, og alt gik tilgrunde i Kristiansands brand 1892. Henffk Arnold Wergeland er født i Kristiansand l7de juni 1808. Hans far, senere sognepræst til Eidsvold, Eidsvolds- manden Nicolai lVergeland, var dengang adjunkt ved Kristian- sands lærde skole. Hans mor var Alette Dorothea Thaulo:1—, datter af byskriver Thaulo:1— i Kristiansand. Det hus, hvori han er født, er nu brændt, men angives at have staaet (ler, hvor gaarden nr. 21 i Dronningens gade nu 1igger.