Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/228

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

MANDAL LADESTED. 2 I V Afstanden fra Mandal (Kleven) er vestover til: Flekkefjord ....... 11 sjømil. Farsund ...... . 6 » Kristiansand (østover) .... 5 » Byens tid er 3O minuter efter landets normaltid. Arealet udgjør: Mandal og Malmø. . . 0.88 km.2 Kleven ......... 0.04 » Ladestedet Mandals samlede areal O.92 km.2 Mandalselven “ ....... 0.3 km.’ Byen er bygget pa-a gaardene Halsaas og Skinsnes’ grund. Byen omgives af Ha1saa sogn, af hvilket den udgjør en del. Mandal by ligger paa begge sider af Mandalselven, og desuden hører til ladestedet havnen Kleven Den største del af byen ligger paa Mandalselvens nord— og vestside, den øvrige del, Malmø, paa syd— og østsiden. Mandalselven, som i Mandal by har en bredde fra 8O til 260 meter, gaar gjennem byen, først i vestlig retning og bøier saa mod syd. Over elven fører en bro af ca. 15O m.s længde. Grændserne for ladestedet Mandal, deri ind- befattet Mandal og Kleven, er bestemt ved kgl. resl. af 3dje januar 1846, hvorved stadfæstes en under 29de mai, 3dje og 4de juli 1839 afholdt grændseforretning. Ifølge denne skal g1Þændsen være: W Grænselinjen begynder ved den ytterste pynt af et faskin- Værk ved Mandalselvens udløb i sjøen, ved en paa bemeldte faskinværks søndre løb opsat pæ1, og gaar derfra i nordnordøst efter opsatte grændsepæle til en 1O m. fra det ytterste hus paa Sanden opsat grændsepæl; fra denne pæl gaar linjen i nordvest, Iigeledes efter opsatte grændsepæle, til et høit punkt paa Nesse- heien, hvor byttemærke er opsat; derfra gaar linjen i østuord- Vest over Konkoiheien og lige over Sanden til et fjeldpas paa TOv:iushei, hvor byttesten er opsat, og derfra i østnordøst over Oh-8evolden og den nordvestre kant af Stanghei, hvor to mærke- PæIe er opsat, tversover postveien til en 2 m. nordenfor den nordre kant af kirkegaard.S—m-uren opsat pæl, og derfra gaar linjen I retning med kirkegaardsmuren til en i den østre ende af samme