Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/227

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


2I6 LISTER OG MANDALS AMT. 21. Fra den vestlandske hovedvei ved Vestre Skogsjjm-d (5 km. vestenfor Mandal) bygdevei nordover om Fr-ostestad til Søndre Undal grændse ved Rosshaven, hvorfra for-tsættes til Skjel- lungstad og Romedal, k.fr. bygdevei nr. l og 2 i sidstnævnte herred. Siden anlægget af Skjøllungstad uldvarefabrik er denne vei adskil- lig traflkeret. Bredde 2.5 m., største stigning ca. l: 7 og længde 2.4 km. 22. Fra den vestlandske— hovedvei nær gaarden Kleu vesten- for SkogsfËjord bygdevei i sydvestlig retning om .Rødlaud og Z—2(Pge til Haddeland, forbundet med Hogganvigsveien ved bygdevei nr. 18. Bakket og daar1ig vei med bredde 2.5 m., største stigning 1: 7 og længde 2.8 km. Den samlede 1ængde af Halsaa og Hartmark herreds bygde- veie udgjør saaledes, iberegnet de under oparbeidelse værende nr. 8 og 9, ca. 7() km. Andre kjørbare veie. Blandt de i det foregaaende nævnte offentlige veie er ikke medtaget en over gaarden Skins- nes grund i Halsaa anlagt bred, men bakket vei, der i en længde af henved 1 km. forbinder bydelene Malmø og Kleven. Denne vei er nemlig omla-gt og vedligeholdes af Mandal kommune. Af private gaardveie findes inden Halsaa og Hartmark herred saa godt som ingen af betydning. Rideveie. Mange af Halsaa og Hartmark herreds gaarde maa nøie sig med rideveie. “ Rodelagte som rideveie er: Veien fra Valand til Lindland; den tilhører for det meste Holme herred. Veien fra Aamland over Jaabæk til hovedVeien ved Berge og videre langs Mandalselvens østside ind i Holme herred. Halsaa og Har-tmark herred var i 1899 delt i 14 s k Ole- k r e d s e med 594 undervisningsberettigede børn, l 1 lærere, I lærerinde. “ Mandal Iade8ted. Man(]al, ladested i Lister og Mandals amt, ligger paa 58Ó 1‘ 5O” nordlig bredde og 3O 15‘ 36“ længde vest for Kristiania. Mandal udgjør en del af Halsaa hovedsogn i Mandal præste- gje1d. Mandals oprindelige navn er Buane eller «de danske boder i Mandalen», og saa har ladestedet senere faaet navn af dalen ZlI(l72d(lZB7l, ved hvis munding byen ligger. Ladestedet Mandal omfatter forøvrigt det egentlige Mandal paa Mandalselvens vestside, Malmø paa elvens østbred og havnen Kleven omtrent 1 km. længere mod øst.