Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—lALSAA oo HAnTMAB1( HEnnP:n. 215 bredde kun 2 m., største stigning ca. 1:6 og samlet længde 5.4 km. 1l. Fra den vestlandske l1ovedvei ved Ime Sk()Z(’hl(—S’ nord- over langs østre side af Mandalselven til Holme grændse ved Vig, hvorfra fortsættes til gaarden Greipsland (kfr. bygdevei nr. 5 i Holme); bredde 2.5 m., største stigning inden Halsaa og Hart- mark ca. l: 8 og længde 3 km. 12. Fra ()rmesta(] ved chausseen gjennem Mandalsdalen vestover paa heien til Hjo1rtelan(7: bredde 2.5„ stigning l:8 og længde l.1 km. 13. Fra Mandal over Halsaaneset, med bro over Skogs- fjordens udløb, til gaarden I—’(1ll(Þ paa Vestsiden af nævnte fjord (—Skjebstadveien); herfra fortsætter en tarvelig gaardvei langs fjorden frem til den vestlandske hovedvei ved gaarden Ï‘r(8SfT“(? 1Skog.qj)ord. Bredde 2.5 m., største stigning ca. l: 7 (over Halsaa- neset dog nyanlagt, flad vei med større bredde) og samlet længde 2.1 km. 14. Fra Mandal vestover gjennem þVttI’llZiI)i(ZFYl— med bro over fjordmundingen ved Saanum, til Tz(fteues og herfra i nord- vestlig retning om Hogganvig til Lcm(lestraml(=n (Hogganvigsveien). Forholdsvis flad vei med største stigning (—a l: lO, bredde 2.5 m. og længde 10 km. 15. Sidelinje fra sidstnævnte vei ved Tuftenes sydover til I‘amle. Bredde 2.5 m., stigning 1: 8 og Længde 1.1 km. lö. Sidelinje fra T1(ftenes vestover til ɔ8:]“(3Z)O(Z(’l‘g(’fl; bredde 2.5 m., stigning 1:8 og længde 3 km. l7. Sidelinje fra sidstnævnte vei i sydlig retning op til gaarden Høksaas; bredde 2.5 m., stigning 1:8 og længde ca. 0.5 km. 18. Fra bygdevei nr. l4 ved Hoggam;“ig nyanlagt forbin- (lelsesvei nordover til bygdevei nr. 22 ved R(ege, hvorfra det kun bliver en kort rundtur tilbage til Mandal ad den vestlandske hovedvei. Veien Hogganvig-Ræge er flad med største stigning l:9, bredde 2.5 m. og længde 1.6 km. 19. Fra den øvre arm af den vestlandske hovedvei ved Hul-saa gaard, lige nordenfor Mandal, i nordvestlig retning om Ostre Skog-S§fjord og He-sl(mrl til Holt(); dels nyere omlagt, dels ældre vei med bredde 2.25 a 2.5 m., største stigning l:8, und- tagen i enkelte smaakneiker nær Holte, hvor den er brattere, læUgde ca. 5.5 km. 20. Fra sidstnævnte vei ved Osfre ɔSkOgs[jor(l gjennem- H’CII1gsvei nordover om Haaland til Holme grændse ved Skadb(—rg, hvorfra fortsættes østover om Holme kirke til Mandalsdalen, kfr. b)’gdevei nr. 7 i sidstnævnte herred. Gammel, bakket vei med bredde 2.25—2.5 m., stigninger indtil ca. l: 6 og længde ca. 4 km.