Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/229

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


218 mSTEH OG MANnA1.S AmT. opsat byttesten, og derfra gaar linjen i sydøst efter opsatte bytte- stene til SkaareZ)“(1ld, og derfra i samme retning under dette fjeld nord for de nuliggende huse tversover landeveien til Mandals- elc;m. Herfra gaar linjen tversover elven i sydsydøst til en i gjærdet for Engehaugen øst for garveriet paa Malmø opsat gjærde- stolpe, der er mærket. Herfra gaar linjen i sydøst over bemeldte Eugehauge og tversover postveien og den saakaldte ZiIO)l(’)’h(llIg(’ efter byttepæles udvisende til en paa den østre ende af den ny- opførte stenbro over Kvi.S—len opsat byttepæl. Fra denne pæl følger byttet Kvislen i vestsydvest udefter, til den igjen støder sammen med MGMd[lZ—9PZiPt’)J ved det før anmeldte faskinværk ved dennes udløb i sjøen, hvor byttelinjen for Mandal tager sin be- gyndelse. Grændselinjen for den til ladestedet Mandal hørende udhavn ](lm-en tager sin begyndelse ved en fortøiningsring, opsat i dens sydøstre kant ligeoverfor Nodevigens pakhus, og gaar derfra i nord11ordveSt under Fjeldufserne bagenom de nu liggende huse og hauger til en stor sten, der ligger paa Nordheien lidt nord for (let nu opsatte gjærde, der adskiller Kl1Z1:(Þn fra Sfdnsnes— gaards mark; derfra gaar linjen i vest tversover veien til en stor sten i ]tVOZkj(3”l-6’í(’)l til høieste PimJ(1bakken, hvor byttestene er opsat. og derfra gaar den i sydvest og vest nord for Z)B(Z(*]’ Jakobsen-V hus under Fjeldufserne bagenom de nu liggende huse til Gloray- O(l(Z(5’7I, hvor linjen ender. Byen og dens gader. Byens nærmeste omgivelser er ujevne med knauSer, men nærmest elven er der taalelig fladt, og her har da den største del af byen fundet plads. Sydvestlig for byen ligger en flad furumo, som strækker sig henimod Risø- bank. Kleven, byens havn, ligger trangt til mellem steile knauser. I den del af Mandal, som ligger paaelvens nordside, gaar hovedgaden i det hele i øst-vestlig retning langs elven og be- nævnes i den østlige del þÏj.(’Z(Zlll(lYl(Z—S’g(I;(Z(’R, længer vest Store Elve- gade; i den midtre del af Store Elvegade kommer broen over fra Malmøen. Andre gader, som gaar i øst-vestlig retning nogenlunde parallelt med elven, er østligt Skindermogade og Nordre gade-, længer vest Lille ElvPgade, Baggaden, østre gade og Grændsega1Ie, hvilke fire sidste gader er parallele I byens vestlige del, hvor elven har sydlig retning, ligger en del sage og høvlerier. Af de gader, som har syd-nordlig retning, er de vigtigste: Z)’l’O1](ld(’)l. som fortsætter mod nord fra broen over Mandalselven, og Kirkebraate, som fører fra Store Elvegade mod nord til kirken.