Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/221

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

210 1‘lSTER OG nANDA1.s AMT. Halsaa sogn l8. l9. 2O. 21. 24. 25. 29. 31. 32. 34. 39. 4O. 40,1. 43. 44. 47. 49. 50. 5l. 52. 6l. 64. 70. 74. 79. 8O. Skogso Lande Ude Berge Dyrestad Skj ernøsund Eskeland Aamland Tregde Ausland Skinsnes Ime Gismerøen Dj ubo Ro Sandnes Hj orteland Ormestad Frøisland Halsaa Hesland Frostestad Haddeland Skjeipstad HøkSaas Lunde

 • Skögsøy.
 • Landøy.

(’skr. Oden 1490). (í B11rgi.

 • .Z)ý7’(l“S’t(Iðí7’.

(Skr. Skerðamlasund, Skj(lY“)’(lIl([(I—9llYI(Y SZi(’I’(l)l(Z(I.9lOld, Fornm. S. IX, 503Ï) EvkílamZ. Almlan(l.

 Tregðir (Tregðar .?j (j.fr. Tregða

Sal(Il(Z, Fornm. s. IX, 307).

 • A uðuZf9lan(l (.?).

Skmsnes.

 • Imin ff
 • Gi.S—m 1md(1røy.

(skr. til I2julm l490). R(5.

 • S(mdnes.

H jǫrtuland . =å=()1rmarsstaðir.

 • Frøysland.

H a( l)sh augar.

 • Hesliland (?) (eller Heöinsland ?).
 • Fro.stastaði-r (?).
 • Hallalan(I.
 • Skeijî9staðir.
 • Hauks(i-S—s.

Lun(lar. .]aabæk er maaske sammensat af )Il;].(lI’, smal, og bekkr, bæk Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- Il3Vl]G: Au-sl(m(l (udtales Auslame), maaske afledet af mandsnavnet Au()i eller ogsaa af mandsnavnene Auðgils eller Auðgeirr. Bjermcm(Ishaven, maaske af mandsnavnet Bjarmod eller det nærbeslægtede Bjm-mund (Bjørgm1md eller Bjarnmmad). Dyrestad, enten af mandsnavnet ])ýri eller af appellativet (lýr eller ogsaa af adjektivet (Iýrr. e Frostesfa(l er sandsynligvis dannet af mandsnavnet Frosti. Høksaas kan komme af mandsnavnet H(mkr eller af fugle navnet haukr. H()sl(m(l kan komme af mandsnavnet He()i1m. O)’))I(’Sff(I(Z er at forklare af mandsnavnet ()rmar1“ eller af ()r1m“.