Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/220

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HA1.SAA 0G I—IARTMARK HEHnED. 209 Over 3 skyldmark har følgende 49 gaarde: I Hartmark sogn: Hartmark, af skyld 3.25 mark. Vestre Eid og I(jørvedal, af skyld 3.14 mark. Fuvig, af skyld 4.29 mark. Aas (2.89) og Hart- mark (1.15) samt KYørvedal (O.39), af skyld 4.43 mark. Aas og Dal, af skyld 3.33 mark. Dostad, af skyld 3.66 mark. ()sues, af skyld 4.08 mark. Eigebrekk, af skyld 3.01 mark. I Halsaa sogn: Skogsø, 2 parceller, af skyld 3.52 mark, samt Skogsødalen, af skyld O.27, slaatteland, som eies og bruges af samtlige opsiddere paa Skogsø. IYdø, af skyld 4.9O mark. Berge, ytre, af skyld 3.74 mark. Berge, ytre, af skyld 4.68 mark. Dyrestad, af skyld 3.06 mark. Eskeland, 2 parceller, af skyld 3.14 mark. Sti, af skyld 3.24 mark. Jaabæk, af skyld 4.75 mark. Paa Jaabæk boede Tørr‘is Christensen Nedenes, som døde i l72l og var en rig kjøbmand, der paa grund af sin magt kaldtes «kongen i Mandal», stamfader til familien Giertsen. Efter gaarden J aabæk havde den bekjendte politiker Søren Pedersen .Iaabæk (bind I, pag. 654) sit navn, men hans fødested var gaarden Holmesland i Holme. Ime, af skyld 3.15 mark. Ime, af skyld 3.47 mark. Ime, 2 parceller, af skyld 4.24 mark. Berge, af skyld 4.26 mark. Berge, af skyld 3.71 mark. Ro, af skyld 3.52 mark. Haaland, østre, af skyld 5 mark. Sandnes, af skyld 3.06 mark. Sandnes, af skyld 4.59 mark. Vig, af skyld 3.25 mark. Vig, af skyld 3.23 mark. Ormestad, af skyld 3.64 mark. ()rmestad, af skyld 3.47 mark. Ormestad, af skyld 4.31 mark. Ormestad, af skyld 4.68 mark. Fr-eisland og Skarveen samt Halsaa og Borgerbraaten og Freyaborg, af skyld 3.47 mark. Halsaa, af skyld 3.57 mark. Skog.qfjor(l, estre, af skyld 4.38 mark. Skogsjjord, østre, af skyld 4.15 mark. Rugland, af skyld 4.20 mark. Hullet, gaardnavn Hesland, af skyld 3.99 mark. Skogsjjord, vestre, (2 parceller), af skyld 3.04 mark. Skogsjjord, østre, af skyld 3.03 mark. Skog.s:flord, vestre, 4 par- celler, tilsammen af skyld 3.19 mark. SkogsjËjord, vestre, af skyld 4.26 mark Valle, af skyld 4.7O mark. Valle, af skyld 4.7O mark. Saanum, af skyld 3.82 mark. Tu.ft(mes, skrives almindelig Toftene9, af skyld 3.54 mark. Tuftene.s“, se foregaaende, af skyld 3.25 mark. L(m(le, af skyld 3.96 mark. Lande, af skyld 3.9O mark. Hille, skrives almindelig Hildø, af skyld 4.52 ma-rk. G amle ga ardnavne i Halsaa og Hartmark herred er: Hartmark sogn: l . Skeie *Skeið. 2. Hartmark (skr. H arpma“rCk 1 60 1, H arCh-mar(—k 1 6 1O). l 7. Eigebrekk *Eikibrekka. H —— Lister og Mandals amt II.