Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/222

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HA1.SAA OG HAnTMAnK HERBEn. 211 Sk;jeipstad kommer sandsynligvis af mandsnavnet Skeífr eller af sideformerne Skeff eller Ske§fl. Stusø kommer sandsynligvis af mandsnavnet Sfáfr eller maaske af Sly)“r. Skogsj)ord er sandsynligvis at forklare af appellativet skögr, skog, men kan ogsaa komme af mandsnavnet Sk(igr. Det samme er tilfælde med Skogsø. O l d f u n d. Stenalder . . . 9 Broncealder . . . . O 1Eldre jernalder . . 8 Yngre — » — . .... n 8 Tilsammen 25 Ved HaLs“aa kirke er fundet en bredmeisel af mørk flint, paa østre Skogs:ZYo“rd, Frøisland og Skeie stenkiler, og fra Skinsnes og Fuglem;; har man slibestene for stensager. En mil fra Mandal er fundet en trekantet pilespids af flint. Den saakaldte «arktiske» stenalder er repræsenteret ved en pilespids af graa skifer fra Kanten og en spydspids af mørkegraa skifer fra Ime. Af ældre jernalders fund kan nævnes en betalingsring af guld, funden i nærheden af Mandal; de øvrige fund fra denne tid bestaar næsten udelukkende i gravkar af ler og bronce. Yngre jernalders fund indeholder heller ikke noget af særlig interesse; de bedste fund er fra Rosseland, Saanum, Vestre Skog.2z“)ord og Tregde. Gravhauge og smaa bautastene findes eller fandtes flere steder i herredet, saaledes ved gaardene Jaabæk, Ime, Berge, Ormestad, paa Halsaa gaard og paa Har-tmark gaard. Paa gaarden Jaabæks grund er der gravhaz(ge; sagnet siger, at der paa en stor haug her skal være ofret og præket, den er 6O skridt i omkreds og høi; i nærheden er en fordybning omgivet med jordvold af en Snes fods længde. Under gaarden Ormesta(l paa elvens vestre bred ikke langt Ovenfor Mandal er 2 anselige runde hauge ved siden af hinanden, Og ligeoverfor disse paa den modsatte elvebred paa pladsen Skotla- hullet sees levninger af en meget stor, men ganske forstyrret haug, som kaldes GY“imshaugen, og som rimeligvis ogsaa har været gravhaug. Paa gaarden Skogsjjord er nogle hauge, en af betydelig størrelse Paa denne gaard er et sted, kaldet Hunevol(]sbakken, med en stor sten, kaldet Bane-voldstenen, uden at man dog endnu har fundet II0gen runeindskrift der.