Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/161

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I50 LISTER OG MANDALS AM’l’. Hægeland herreds matrikulskyld er 25O.29 mark. Hægeland herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 45 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikul- skyld havde en gjennemsnitsskyld af 5.56 mark. Ved udgangen af l89O var det daværende Øvrebø og Hæge- land herreds 82 gaardsnummere delt i 402 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i l891 var samlet i 295 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige stør- relse efter deres matrikulskyld var 1.73 mark. Af disse 295 brug var i Hægeland 138 brug, hvis gjennem- snitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.81 mark, ogi Øvrebø 157 brug, hvis ennemsnitlige størrelse var 1.(i1 mark. — Ved udgangen af l895 var Øvrebø og Hægeland herreds 82 gaardsnummere delt i 432 særskilt skyldsatte brug. Ved udgangen af 190O var Hægeland herreds 45 gaardsnum- mere delt i 263 særskilt skyldsatte brug med en gjennemsnits- skyld af O.95 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Øvrebø thinglag: i 189l-95 2253 kr., i 1893—97 2376 kr., i 1895—99 253l kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug i 1891 havde i Hægeland herred: 25 brug en matrikulskyld indtil O.5O mark, 253 brug en ma- trikulskyld fra O.51 til l.00 mark, 68 brug en maa-trikulSkyld fra l.01 til 3.00 mark, 17 brug en matrikulskyld fra 33.01 til 5.(m mark, 5 brug en 1natrikulskyld fra 5.0l til l0.00 mark, tilsammen l38 brug. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd er fra opgav(1r11e ved folketællingen i 189l. De 5 største eiendomme er: Ropsffad, skrives almindelig Robsta(l, af skyld 5.22 mark. Hus- dyrhold i 189l var: l hest, 12 storfæ, l.2 faar, 6 l1øns og 2 bi- kuber. Udsæd i l89O var: 0.1 hl. rug, 2 bl. byg, 2 hl. havre. O.5 bl. havre til grønfoder, 6 hl. poteter, 7.5 kg. græsfrø. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l891 havdes her l 4—hjulet arbei(lsvogn og 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden ligger ingen husmandsplads. “ K“ile. af skyld 4.23 mark. Husdy1—hold i l891 va-r: 1 hest, 7 storfæ, 5 faar. Udsæd i 189O var: 2 hl. blandkorn, O.1G bl. havre til grønfoder, l.:33 bl. poteter, O.5 ar anvendtes til næper, 0.5 ar til gulerødder, 0.1 ar til kaalrabi. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Et gaarden tilliggende jordstykke er bortbygslet. Kile, af skyld 4.06 mark. Husdyrhold i 189l var: l hest. T storfæ, 3 faar. Udsæd i l890 var: 2 hl. havre, 0.5 hl. hav1—e