Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/162

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HA—2GI—2I‘ANI) I—II—2RRI—2D. l-5l til grønfoder, 2 hl. poteter, 1.5 ar anvendtes til næper og kaal- rabi og O.2 ar til gulerødder. 1ste januar l891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvog11 og l 2—hjulet kjærre Der er ingen hus- mandspladse til gaarden. Gaaseflaa, af skyld 5.74 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 1O storfæ. Udsæd i 189O var: 1.5 hl. byg, O.5 hl. havre, 0.5 hl. havre til grønfoder, 5.5 hl. poteter, 1O kg. græsfrø. 1ste januar l891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører l husman(lsp1ads, 2W1g(1ard, hvor husdyrhold i 189l. var: -l storfæ og 2 høns. Udsæd i 1890 var: O.5 hl. byg, O.5 hl. havn-e, l hl. poteter, 1.5 kg. græsfrø. 1ste januar 189l havdes her 2 2—l1julede arbeidsl(jærrer. — 8ktl[l7’6’Z[l7ld med en par(—el af Nom1eland, af skyld 6.65 mark. Husdyrholdi 189l var: l hest, 14 storfæ, 1 svin. Udsæd i l890 var: 1.25 bl. byg, 7 hl. havre, 8.5 hl. poteter. 1ste januar 189l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Under gaarden Skaareland hører bruget IåjO‘l’I2(Z(lZ(’)l, som i l890 var bortforpagtet“. Husdyrhol(l i 1891 var her: ti storfæ, l svin. Udsæd i l890 var: 2.25 hl. havre, 7.25 hl. poteter. 1ste januar 189l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen hus- mandsplads. Over 3 mark i n1atrikulskyld, men ikke over 5 havde: Repsta(l, af skyld 3.65 mark. Eig(1laml, af skyld 3.75 mark. Eige(and, af skyld 3.22 mark. Vigstøl, a-f skyld 3.09 mark. Haug- land, 2 dele, af skyld 3.84 mark. Haugland, af skyld 4.15 mark. T Ceide, skrives almindelig 7’huet(), Thved(1, af skyld 3.87 mark. Homme, af skyld 3.59 mark. G(l(l-S’(îfl(I—(l, af skyld 3.49 mark. Baase- laud, af skyld 3.()4 mark. Beinestv(Þid, skrives almindelig .B(’II)I(’8tI)(3f, med T:mbalslaatleme af Langelan(l, af skyld å3.45 mark, har 1hus- maudsplads. Bei“estveid, af skyld 3.33 mark. BPi11()sfvc?i(I, af skyld 3.19 mark.;VOm‘Bl(I)l-d og Storaageren, af skyld 3.()7 mark. Føre- lan(l, ø.s-to-e, og Rugaageren, af skyld 4.54 mark. Løining og en del af Fei-eland, øse-e, af skyld 4.73 mark. Leining, af skyld 3.81 mark. Gaardene Langelaud, Gaaseflaa, Baaseland, Skaar-(1l(md, Beines- fe)Pid og Før-eland, østre-, har tidligere tilhørt I—1ornnes herre(l i Nedenes amt. G a ni le g a a r du a v n e i I—Iægeland herre(l er: 3 9. Hageland *Hakaland. 40. Tjomsaas 45. Røineland 47 . Aamdal 5O. 52. 57.