Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/835

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

824 HEDEMARKENS AMT. Kong Røreks broder, Ring mente, at det var bedre, at hans frænde var konge over Norge, heller end udenlandske høvdinger. Hvis Olav blev enevoldskonge over Norge vilde den have det bedst, som havde største adkomst til hans venskab. «Hvorfor skulde han ikke lønne os det vel og længe mindes det med glæde, hvis han er saa stor en manddomsmand, som jeg tror, og som alle siger?» De fleste havde lyst til at knytte forbund med kong Olav. Han lovede dem sit venskab og større rettig- heder, om han blev enevo1dskonge over Norge. De bandt da sin aftale med eder. Efter det holdtes thing, og kong Olav bad bønderne at tage ham til konge over landet og lovede dem til gjengjæld at holde de gamle love. Det endte med, at der blev givet Olav konge- navn over hele landet. og man dømte ham landet til efter de oplandske love (1015). Kong Olav kom senere syd efter Gudbrandsdalen til Hede- marken; midt paa vinteren fór han paa gjæstning, men da det blev vaar, reiste han til Viken; han havde fra Hedemarken en stor styrke, som kongerne gav ham; mange lendermænd derfra drog med, og blandt dem Ketel Kalv paa Ringunes, nu Ringnes, i Otte- stad sogn i Stange. Ketel af Ringunes var med i slaget ved Nesjar (1016), og Olav gav ham, da de skiltes, en karve eller en stor robaad, paa latin Carabus, paa 15 sæder, og Ketel førte karven op efter Raumelven, Glommen, og helt op i Mjøsen. Kong Olav sendte 10l7 bud til Oplandene og forlangte gjæstning for sig; thi det havde været de forrige kongers skik at gjæste paa Oplandene hver tredje vinter. Han reiste om høsten fra Borg og drog først til Vingulmørk; han tog ind nær skog- bygden og kaldte til sig alle bygdens folk, især dem, som boede fjernest fra storbygderne. Hvis der var folk, som ikke vilde give op hedendommen, drev han nogle bort fra landet, nogle lod han lemlæste paa hænder eller fødder eller stikke øinene ud paa, nogle lod han hænge eller halshugge. Saaledes drog han over hele det fylke og straffede mægtige og ringe. Han fandt snart, at kristendommen holdtes stadig mindre, jo mere han søgte op i landet. Til kongen, som herskede paa Raumarike, kom hver dag mange og klagede, og kongen reiste da op til Hedemarken til kong Rørek, den klogeste af kongerne der. De blev enige om at sende bud til Gudbrandsdalen til kong Gudrød og saa til Hade- land til kongen der og bede dem komme til Hedemarken; der mødtes da fem konger paa Ringsaker; den femte konge var Ring. broder til kong Rørek. Kongen fra Raumarike fortalte om Olav digres færd, at han dræbte og lemlæstede folk, nogle drev han