Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/826

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HISTORIE. 8l5 gudindenavnet Frøyja. Endelig er der et gaardsnavn, der minder om guden Balder, nemlig Balleshol, gammel form Baldrshóll, sam- mensat af gudenavnet Baldr og hóll, en isoleret høide, helst rund- agtig. Efter den maade, hvorpaa navnet skrives i middelalderen, synes Oprindelsen af Baldrs navn fuldt sikret. I Vinger og Odalen har man ogsaa nogle navne, der hen- tyder paa gudsdyrkelse i den hedenske tid. Vinger præstegaard har i gammel tid hedt I—[oj’. Ulleren i Ulleren sogni Søndre Odalen hed Ullerni, men hører ikke hid, da det antages ikke at komme af gudenavnet Ullr, men maaske snarere af en elv, der har hedt Ull. Derimod er der i Ulleren sogn en gaard Disen, ])t.s“in af dis, gudinde. “ I Solør er der to gaarde af navnet Hov, nemlig Hov i Hof sogn, af hvilken gaard sognet har navn, og hvor kirken stod. Kongshov i Grue, gammelt navn. Konungshoj“ maa have hedt H()j“ og har faaet tillægget, fordi gaarden engang har været kongsgods (i den senere middelalder var den, formodentlig som gave fra kongen eller ved mageskifte, kommen til nonneklostret i Oslo). I Østerdalen er der kun to gaarde, som hører hid: Lillehovi Elverum og Hovin, ligeledes i Elverum. Det vil sees, at disse navne paa steder, hvor de hedenske guder har været gjenstand for dyrkelse, er talrige i de dele af amtet, hvor man har de fleste forhistoriske fund. I Ynglingesaga nævner Snorre en del konger fra Oplandene, hvilke vel nærmest bør regnes til sagnfigurer. Saaledes nævnes en konge, som hed .4ale den oplandske. Det heder, at den svenske konge Adils kom i strid med en norsk konge, som hed Aale den oplandske. De holdt slag paa Venernisen, hvor Aale faldt, og Adils vandt. Det siges ikke nærmere, hvem Aale var, eller over hvilke dele af Oplandene han herskede Adils tid, og følgelig ogsaa Aales, sættes til omkring 650 e. Kr. «Fundinn Noregr» fortæller, at Aashild, datter af en Øistein, havde med Svade eller Svase Jøtuu fra Dovre en søn Rolv af Bø-g, der røvede Nors søster Goe. Rolv af Berg er, trods hans afStamning af den mythiske figur Svade, efter P. A. Munch maaske en historisk person, da landnamsmanden Bødvar hvite udleder sin herkomst i 1Ode led fra Rolv, og slægtleddene opregnes. Rolvs tid skulde efter dette være slutningen af 6te eller begyndel- sen af 7de aarhundrede, og han bliver den ældste oplændingehøvding, sagnet kjender. Han skulde have levet paa Hedemarken. I Ynglingesaga omtales rydningen af Solør, og der nævnes en konge der ved navn Halvdan Guldtand. i