Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/827

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

816 HEnE1»1AR1(ENS ‘mT. Der fortælles, at den svenske konge ITl’(ZjGl(l Illraade havde en søn Olav, senere kaldet Træt(—lja; da Olav fik høre, at hans far var død, reiste han bort med de mænd, som vilde følge ham, thi Svearne var enige om at drive bort kong In,gjalds æt. Olav reiste først til Nerike; men da Svearne hørte, at han var der, kunde han ikke blive. Han reiste vestover skogveiene til den aa, som falder nordenfra i Venern og heder elven, det er Klara; der tog de fat paa at rydde og brænde skogen og boede der siden. Der blev snart en stor bygd som de kaldte Vermland; der var godt land. Men da man i Svitjod hør-te, at Olav ryddede skoge, kaldte de ham spottende Trætelja — Trætelja betyder en træøkse —; thi hans arbeide syntes dem lidet ærefuldt. Olav fik en hustru Solveig eller Solva, datter af Halvdan Guldtand vestenfra Solen Halvdan var søn af Solve, søn af Solvar, søn af Selve den gamle som først ryddede Solen Olav Træteljas moder hed Gauthild, hendes moder var Olov, datter af Olav den skarpsynte, konge i Nerike. Olav og Solva havde to sønner, In ald og Halvdan; den sidste blev opfødt i Solør hos sin morbroder Selve og blev kaldt Halvdan Hvitbein. Da det rygtedes at Olav Trætelja havde godt land i Vermland. reiste did til ham en saa Stor mængde, at landet ikke kunde nære dem, og det blev naar og sult; de gav kongen skylden, som Svearne pleier at give kongen skyld baade for gode aar og for uaar. Olav gav sig kun lidet af med at blote, og det likte ikke svearne, for de mente, at Haaret kom deraf. Svearne samlede folk og drog mod kong Olav, lagde ring om huset og brændte ham inde; de gav ham til Odin og blotede ham for gode aaringer. De klogeste af Svearne fandt ud, at aarsagen til uaaret var, at der var formange folk, til at landet kunde nære dem, men at kongen ikke havde nogen skyld deri. De reiste da, hele massen, vestover Eidskogen, grændseskogen mellem Vermland og Solør, og kom helt uventet frem i Solør; de dræbte kong Selve og tog Halvdan Hvitbein tilfange; ham gjorde de til høvding over sig og gav ham kongenavn. Han lagde da Solør under sig, siden fór han med folk ud paa Raumarike (Øvre og Nedre Romerike i Akershus amt), herjede der og underlagde sig det fylke. — Halvdan ]—Iuitbe“in var en mægtig konge; han var gift med .4asa, datter af Øistein Haardraade, konge paa— Oplandene, han herskede paa Heden1arken. Halvdan havde med hende to sønnen Øystein og Gudrød. Halvdan tilegnede sig meget af Hedemarken ’l“’oten og Hadeland og meget af Vestfold, det vil sige det nu- værende Jarlsberg og Larviks amt med Eker og Lier l1erre(l. Han blev en gammel mand, døde sottedød paa Toten og blev siden ført ud til Vestfold og haugsat paa det sted, som hed sk(Pl“t’i(l i Skiringsal. Skiringsal er maaske det nuværende Tjølling sogn (mellem O