Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/819

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

808 HlÐDEMARKENS AMT. ikke betviles, men hvortil —den har været brugt, er ikke godt at vide. Sagnet beretter, at den skal have været brugt til glødende hed at lægges i vand for at varme samme i den tid, da man endnu ikke havde større metalkar, men maatte benytte dem af træ.» Bryggestene vides ikke at have været gjenstand for særligt- undersøgelser, og de vides ikke med bestemthed at være fundet paa Vestlandet; Aasen angiver benævnelsen kokstein kun for Østlandet -Metode11 anvendes af og til den dag idag af fiskere, som benytter en jættegryde ved forbjerget Aglappen til kogning af fisk -—11Norges land og folk*, Tromsø amt, bind I, pag. 77). Historie Før Harald Haa1y“agres ti(J. Beboerne af Hedemarken, heiðnir eller heinir, er maaske af alle norske folkeslag de, som først om- tales af oldtidens forfattere Den berømte ægyptiske geograf og mathemat-iker, Z)ffOl(ZDl((’lI—9, der levede i det 2det aarhundrede efter Kr., har i sin paa græsk skrevne geografl regnet op navnene paa endel folkeslag, som bebor Skandia. og iblandt disse nævner han (—hai(leinoi. Om dette navn siger K. Zeuss i sin bog «Die Deutsehen und die Nachbarstämme§1, at det svarer til benævnelsen heinir, som endnu er opbeva-ret i landskabsnavnet Heiðmörk eller Hedemarken ved Mjøsen, og denne indsjos gamle navn var Heiðsær. K. M1)ll(Wn- hoff og andre sprogforSkere synes at være enige om, at denne form, chaZdeinoi, svarer til det norske heinir. Om saa er tilfælde, saa er dette en antydning af, at nord- mændene allerede i det 2det aarhundrede efter Kr. var delti folkestammer med navne, som ligner de nuværende. Disse be- nævnelser paa de enkelte stammer er ældre end benævnelsen nordmænd. At nordmændene før det 6te aarhundrede var delt i stammer med særskilte navne, svarende til de nuværende, derom foreligger et historisk vidnesbyrd. De folkeslag, som beboede Norge, Sverige og Danmark, om- tales nemlig af .Iord(mes, en historieskriver af gothisk herkomst en munk, som skrev aar 501 i Moesien (Bulgarien). Hvad han skriver, er et uddrag af (‘Yassio(lors arbeide om gothernes historie, hvilket er tabt.