Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/806

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

1(o1æ1MUNA1. HusHo1.nN1NG. 795 lærere, hvor elevernes antal begyndte med 194 gutter og 89 piger og endte med 176 gutter og 75 piger, ialti 8 663 undervisningstimer med en samlet udgift af 9 578 kr., hvoraf 5 454 kr. var offentligt bidrag. I amtet var ingen abnormskoler i aarene l890—1898 uden- for Hamar døvstuminstitut i Hamar. Høiere almueskoler. I 189O var i virksomhed 10 saadanne skoler, i Ringsaker 3 og i Nes, Furnes, Vang, Løiten, Stange, Stor-Elvedalen og i Ytre Rendalen hver I med ialt 10 lærere og 5 lærerinder og et elevantal ved aarets udgang af 149 gutter og 69 piger. Som følge af den nye skolelov blev de høiere almueskoler lidt efter lidt nedlagte. Privafe gutte— og pigeskoler. I 189O var i virksomhed 5 saa- danne skoler, 3 i Romedal, 1 i Stange og l i Ringsaker med ialt 18 klasser (8, 4 og 6), 104 elever (5l gutter og 53 piger), 2 lærere og 8 lærerinder. I 1895 var i virksomhed 4 saadanne skoler, i Ringsaker, Søndre Elverum, Aamot og Tønset, med l8 klasser, 12O elever, 64 gutter og 56 piger, 4 lærere og 8 lærerinder. I 1897—1898 var 5 saadanne skoler i virksomhed, i Rings- aker, Nes, Vang, Aamot og Tønset, med 14 klasser, 133 elever, 81 gutter og 52 piger, 5 lærere og 8 lærer“inder. Offentlige høiere almenskoler, kommunale middelskoler samt private høiere gut1“e— og pigeskoler med ret til at afholde afgangseksamen. Hamar pigeskole, Kongsvinger skole og Hamar kommunale latingymnasium findes omtalt under byerne. I 189O—1891 var der i Elverum: Elverum privatskole med 5 klasser i middelskolen, 56 elever (deraf l9 piger), 3 lærere og l lærerinde og med en samlet udgift af 385O kr., uden tilskud af statskassen. Elverum middelskole med 6 klasser i middelskolen og 3 klasser i forberedelsessl(olen, 43 elever i middelskolen (deraf 15 piger) og 11 eleveri forberedelsesskolen (deraf 7 piger), 3 lærere og 2 lærerinder og med en samlet udgift af 6 120 kr., uden til- skud af statskassen. I 1895—l896 havde Elverum skole 4 klasser i middelskolen og ingen forberedelsesklasse, høieste antal eleveri 2det kvartal 1896 var 64, deraf 29 piger. 4 lærere. Den samlede udgift var 10632 kr., hvoraf tilskud af statskassen 3000 kr. I l897—1898 havde Elverum skole 4 middelskoleklasser, det høieste antal elever i 2det kvartal 1898 var 57, deraf 25 piger. 5 lærere. Den samlede udgift var 12 ll2 kr., hvoraf 3000 kr. var tilskud af statskassen. Seminarier. I 189O var Hamar seminarium det eneste i amtet; det omtales under Hamar by.