Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/805

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

794 I—IEDEMARKENS AMT. . V 1s9a. 1s9s. 1s9r. Kr. Kr. Kr. Heraf er bidrag af statsmidler til amtsskoler ....... 1O 8OO 1O 164 10 314 Til private skoler med lignende for- maal ......... 3 15O — — Stipendier til trængende elever ved amts og folkehøiskoler . . . 900 900 ’ 90O Aftenskoler ......... — — 750 Abnorm“9kolevæsenet: Døvstummes undervisning . . . l1 390 ti 748 ti 459 Blindes undervisning . . . 3 677 2 445 2 665 Aandssvages undervisning . . . 18 805 16 6ll 15 8l5 Tilsammen 33 872 25 804 24 939 Hera-f er refunderet ...... 12 OO0 8 9l7 8 608 Herredskommun’ernes udgifter til Skolevæsenet i regnskabs- aarene 1893—97 udgjør, som før anført, aarlig 31.74, 33.94, 29.32, 32.03 og 34.31 pct. af kommunernes samtlige udgifter. ‘4jlenskoler. I 189O—189l holdtes i amtet 19 aftenskoler, hvor elevernes antal begyndte med 185 gutter og 102 piger og endte med 182 gutter og 1Ol piger, ialt l297 undervisningstimer med en samlet udgift af 1008 kr., hvoraf 739 kr. var offent- ligt bidrag. “ I 1895—1896 holdtes i amtet 23 aftenskoler, hvor elevernes antal begyndte med 218 gutter og 159 piger og endte med 192 gutter og 160 piger, ialt l 555 undervisningstimer med en samlet udgift af l322 kr., hvoraf 932 kr. var offentligt bidrag. I 1897—-1898 holdtes i amtet l8 aftenskoler, hvor elevernes antal begyndte med 167 gutter og l39 piger og endte med 136 gutter og 1l3 piger, ialt i l155 undervisningstimer med en samlet udgift af 1026 kr., hvoraf 690 kr. var offentligt bidrag. Fortsætielsesskoler. I 1895—l896 holdtes i amtet 7 fort- sættelsesskoler med 7 lærere, hvor elevernes antal begyndte med 85 gutter og 3O piger og endte med 76 gutter og 33 piger, ialt i l93 undervisningstimer med en samlet udgift af 3261 k1—., hvoraf 1802 kr. var offentligt bidrag. I 1896—1897 holdtes i amtet fortsættelsesskoler i 6 skole- kommuner med 7 lærere, hvor elevernes antal begyndte med 70 gutter og 28 piger og endte med 61 gutter og 26 piger, ialti 259 undervisningstimer med en samlet udgift af 3 235 kr., hvoraf 2005 kr.“var offentligt bidrag. I 1897—l898 holdtes i amtet 13 fortsættelsesskoler med 14 c