Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/804

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNAL I—IUSHOLDNING. 798 1s9a. 1s9s. 1897. Kr. Kr. Kr. 0verført 364 528 382 536 405 163 Pensioner . . ...... l 258 l 37O 1 429 Ievrigt ......... 26 740 26 984 31 124 Kredsenes bidrag til skolehuse . . 11 256 “ 4 153 3 lO7 Til leie af lokaler ..... — l18 91 Iøvrigt ..... 3 758 2 218 2 488 Naturalydelser . .... — 2 938 3 8l6 Tilsammen 407 54O 42O 3l7 447 218 I 1896 udgjorde disse udgifter kr. 454 OlO i 1894 —»— 399 956 i l892 —»—— » 379 320 i 189l —Z — » 23lÞ 533 i 1890 —-— » 207 5l7 Af amtskassens regnskab vedkommende skolevæsenet i 1893, 1895 og 1897 hidsættes: (Î(Ig(fter til det almindelige skolevæsen .— 1s93. 1s9s. 1s9v. Kr. Kr. Kr. Alderstillæg til lærere . . 66 404 46 192 51 863 Amtsskolestyret ..... 2 135 l 241 1 l81 Til opførelse af skolehuse m. m. . 46 120 37 093 33 748 Bidrag til undervisningsmidler 3 536 2 4l2 l 25O Bidrag uformuende herreder 4 482 3 866 2 332 Bidrag vikarløn .... — — —— 42 Bidrag fortsætte1sesskoler . 69O 1 997 2 845 Bidrag arbeidssl(oler . . 2 947 2 158 44ö Iøvrigt ....... —— —— 5 Tilsammen l2ö 314 94 959 93 712 Hei-af statsbidrag ...... 65 9l6 64 78O 64 780 Udgifter til Skolevæsenet iøvrigt: Amtsskoler ....... . . . 13 307 l3 35l 13 782 Privatskoler med lignende formaal 2 9O0 “ — — l Stipendier ........ — . l 32O l 20O l 208 Aftenskoler ........ 309 962 69O Høiere almueskoler . . l 76O — —- ’1’ilsammen 19 596 15 513 lå 68O