Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/807

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

796 A Hr-:1)EMARK1—:Ns AMT. Elverum privafseminar begyndte i 1894 og havde i 1895—-96 45 elever i 1ste klasse og 41 elever i 2den klasse, deraf var 60 mænd og 14 kvinder faste elever, 10 mænd og 2 kvinder hospi- terende elever. 3 faste lærere. Af offentlige midler var der 1500 kr. til stipendier. Elverum privatseminar havde i 1897—l898 84 elever i 1ste klasse og 62 elever i 2den klasse, deraf var (i9 mænd og 27 kvinder faste elever, 42 mænd og 8 kvinder hospiterende elever. 8 faste lærere. Tilskud af offentlige midler 3000 kr. .—1mfs-ogfolkehø“iskoler. Ved amtsskolen iAasnes blevi 1890—189l afholdt særskilte kurser for gutter og piger. Skolens elev- antal var ved guttekurset 54, af piger var ved kursets begyndelse 26, ved kursets ende 24, 3 lærere ved guttekurset, 2 lærere og l lærerinde ved pigekurset Guttekurset varede fra 1ste Oktober 189O til 3Ote april 1901, pigekurset fra 1ste mai til 31te juli 189l. Udgiften var 6517 kr., hvoraf 4960 kr. var offentligt bidrag. Af private skoler med lignende formaal som amtsskoler:1e var i 1890—1891 fremdelesi virksomhed: Sagatun folkehøiskole med 22 elever og Elverum pr-ivafskole med 27 elever. Der afholdtes kun længere vinterkurser, ved Sagatun kun for piger, ved Elve- rum privatskole fælles for begge kjøn. Gjennemsnitlig i de sidste 5 aar var elevantal1et ved Sagatun folkehøiskole 22, ved Elverum privatskole 24. “Begge disse private skoler har sluttet sin virksomhed. I 1895—1896 var 3 ofli?ntlige am-tsskoler i virksomhed: i Tryssil, Stor-Elvedalen og i E—lverum; de to sidste er faste. I a-mtsskolea i Tryssil begyndte kurset 1ste mai 1895 med 37 gutter og 29 piger og endte 2den mai l89ö med 35 gutter og 26 piger. 2 lærere og l lærerinde. Udgifterne var ialt 5 398 kr., stats— og amtsbidrag til skolen var 4 252 kr., lønningerne udgjorde 3650 kr., andre udgifter l73 kr. Kommunens udgifter til 1okale, brænde og renhold var 55O kr. Amtsskolen i Stor-Elvedalen oprettedes 1893; kurset begyndte 1ste Oktober 1895 med 32 gutter og 26 piger og sluttede 13de mai 1896 med 32 gutter og 25 piger. 2 lærere og 2 lærer- inder. Stats— og amtSbidrag til skolen var 4 500. Lønningerne ud- gjorde 45OO kr., andre udgifter 173 kr., kommunens udgifter til lokale, brænde og renhold udgjorde 360 kr., desuden har kommunen udredet kr. 700.00 til stipendier og kr. 400.00 til skolekjekke- nets drift Amfsskolen i Elverum er oprettet i 1895, kurset begyndte 1ste Oktober 1895 med 11 gutter og 15 piger og sluttede 13de mai 1896 med 13 gutter og 17 piger. 2 lærere og 2 lærer- inder. Stats— og amtsbidrag til skolen udgjorde 480O kr. Løn- ningerne udgjorde 45OO kr., andre udgifter 447 kr. Kommunens