Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/792

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNAL I—IUSHOLDNING. H erredskassernes indtægter og udgijter. 781 I n d tægter: 189v. ’ 1896. 1s95. 1894. 1893. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Beholdning fra f. aar . 180 636 212 661 194 208 203 352 245 619 Her-redsskat indbetalt . 979 202 923 173 876 082 789 413 752 011 Pengeerstatning for “na- tur-alarbeide .... —-—— 1 58 Afgifter ...... 26 960 25 871 26 228 23 ö72 24 862 Renter ...... 2ð 011 19 922 20 334 20 950 18 391 Indtægter af eiendomme 38—923 19 111 71 834 29 0ð4 35 922 — vedk. kirker og kir- kegaarde ..... 3 972 3 937 2 210 2 499 4 642 01fentlige og private bi— 187 916 176 269 165 214 128 682 161 454 drag ...... Bøder ....... 2 978 —I 221 1 925 l 889 1 279 Refusioner ..... 56 496 49 756 50 886 37 185 36 227 Decision og andre indt. 5 631 12 581 13 583 16 608 17 l64 Afdrag ...... 14 465 21 856 37 843 35 154 15 486 Laan ....... 2Ö8 667 314 513 347 886 251 771 250 847 For-skud .... . 41 633 K 34 006 l8 549 18 909 18 591 Tilsammen . . . 1 822 489 K l 817 776 1 826 782 1 e359 038 1 582 543