Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/793

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

782 HEDEMA1mENs AMT. 1895 . . kr. 16 920 396 1896 . . » l7 308 534 1897 . W 17 578 768 1898 . » 18 341000 1899 . » 19 247 0O0 l90O ...... » 19 934 OO0 “ Den skatbare indtægt udgjorde i: 1893 . . . kr. 78l3 405 l894 . . . » 75289l3 1895 . . 7 478 223 1896 . . » 7 544 303 l897 . . » 7 596 702 1898 . . » 7 959 00O 1899 . . » 8 428 O0O l9OO ........ » 8 81O O00 Den:1dligne(le herredsskat (amtsskatten og skolekredsenes udredsler ikke medregnet) som er udlignet paa formue og indtægt, i gjennemsnitlig med: paa matrikulsk)lden er for den del deraf 1893—19OO udl1gnet Paa 1000 kr.s Paa l00 kr- formue. indt‘1egt 1893 . . kr. 1.42 kr. 5.58 1894 . 11 1.52 6.15 1895 . » 1.79 7.2O 1896 . î“ l.88 7.61 1897 . » 1.77 7.7Ö l898 . » I.Y9 7.8Ö 1899 . » 1.82 7.86 I900 . . . . . » l.89 8.3Ö Efter formues-, indtægts— og skatteforholdene i I.893 var den (1)1((lgIl(’ j?)I’IIl7t(’ pr. indbygg(“r kr. 929.95 og den antagne ïD(”(P(J( pr. in(]byggm“ kr. 147.6O. “ F01’1ll11(“ 1ndtmgt pr. indbygger. pr indbygg(1r. 1894 e kr 935.5:3 og kr l45.10 1895 —-: kr 912.8O og kr 148.88 1896 —— kr 889.19 og kr 149.20 1897 —A kr 924.00 og kr 155.00 1898:— kr 927.00 og kr l55.00 (’For det sidste aar er ved høre-gningen benyttet folkemæng- den den 3dje de(—ember 1900.)