Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/791

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

78O HEnEMABKENs AMT. Siden 1895 udlignedes amtsskatten med kr. 2.5O pr. skyld- mark, og resten fordeltes paa herrederne. Til dækkelse af amtskommunens udgifter i aarene l895— 190O er gjennemsnitlig aarlig udlignet kr. 248 856.00, hvoraf gjennemsnitlig kr. 130 999.00 udlignet paa matrikulskylden og gjennemsnitlig kr. 1l7 857.00 fordelt paa herrederne efter skatte- lovens § 7. Amtets laanegjæld var ved udgangen af 1900 angivet til kr. 348 141.00. Som amtskomm-mens formue paa samme tid opføres: Pensionsfond for amtets funktionærer stort kr. 4 100.00, hvortil amtskommunen aarlig —— i de nedenfor opførte regnskabsuddrag — bidrager kr. 500.00. U(llaante kapitaler kr. 23 O00.00. Faste eiendomme: Fængselsbygninger for kr. 199 O60.00, tvangsarbeidsanstalt ved Salg udbragt til kr. 14 300.00, sygehuset og gaarden Sanderud kr. 57 080.00, landbrugsskolen og gaarden Jønsberg kr. 1l7450.00, tilsammen kr. 414 990.0o. Herredernes kontante indtægter og udgi;fter for aarene 1893—97 viser tabellen paa side 781. Skatteydernes antal var i: l893 . . 3O 466 ]894 . . 30 239 1895 . . 31 O10 1896 . . 31 940 l897 . . 32 297 1898 . . 33 007 1899 . . 34 136 19OO ...... . 34 602 Den antagne formue udgjorde i 1893 ....... kr. 105 688 220 1894 . » 106 322 O72 1895 . » 103 739 15O 1896 . » lO3145 801 l897 . » 105 O03 478 1898 . » 109 948 OO0 1899 . . » 116 932 0O0 19O0 ...... » 1l9581000 Den antagne indtægt udgjorde i 1893 . . . kr. 16 774 lO3 1894 . » 14 489 944