Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/79

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

68 HEnBMAH1(ENs .mT. vente at finde en indsjø høiere op, saaledes som Mjøsen, Rande- fjord o. s. v. ligger symmet1—isk i dalførerne længer vest. I stedet for en indsjø træffer man opigjennem Solør svære moer i en høide paa 160—180 m. Den største af disse moer er Hasle- moen, hvor veien gaar i en ret linje mellem 8 og 9 km., til hvil- ken slutter sig Gl(1.S“myr(—n henimod Gjesaassjøen, 175 m. o. h., og videre de løse masser temmelig langt op i Flisa, hvor høiden heller ikke naar over 175 m. før langt op i dalen. Hvis alle disse løse masser tænkes forenet, er det sandsynligt, at der vilde danne sig en stor sjø, svarende til Mjøsen og de andre sjøer i de vestligere dalfører. Høideforholdene fra morænen ved Kongsvinger og nordover er noksaa eiendommelige. Jernbanestationen ved Kongsvinger nær Glommen ligger 147” m. o. h. Hvis der sattes en dam hei-. vilde Glommens vand gaa ind i Vingersjøen og videre efter Vrangsaaens løb, den vei, som jernbanen nu gaar til Sverige Høideforskjellen er ikke større, end at en del af Glommens vand allerede nu tager denne vei i flomtider ind i Sverige. Maaske er dette ogsaa Glommens gamle løb, saaledes at den i sin tid har fortsat i sydlig retning ind i Sverige, og først senere har magtet at ennemskjære morænen ved Kongsvinger og tage veien mod vestnordvest, som den nu gjør. Tænkes morænen ved Kongsvinger at spærre for Glommen her med en høide af om- trent 13 m., saa vil den komme til at ligge 16O m. o. h., og hvis der da ogsaa var en spærring et sted i Vrangselvens dalføre eller ved Vingersjøen, saa vilde der blive en sjø helt op til Vaaler. Over jordbunden i Solør bar K. (). Bjm-lykke antillet iagt- tagelser: Det flade, brede dalføre mellem Elverum og Kongsvinger er opfyldt af løse masser. Blokke og gi-overe materiale, der er trans- porteret af isen, er forholdsvis sjelden og lidet fremtrædende. De ældste lag af større udstrækning er et lagdelt, skivet ler, der ved tynde sandskikter og forskjelligfarvede baand faar i tversnit et stribet udseende. Dette ler træder ikke ofte i dagen; hvor Glom1nen har bortført de over-liggende sand— og gruslag, kan det undertiden stikke frem. Saadant ler er iagttaget ved Kongsgaarden i Grue (ca. 160 m. o. h.), ved Vaalbækken nord for Vaaler kirke, ved en bæk nord for Kaaten skydsstation (15O—l6O m. o. b.), syd for Sætre i Hof, 17O m. o. h., og maaske er det samme ler i teglværket ved Narverud i Grue, l8O m. o. h. Over leret ligger sand og tildels aur, 4 til 13 m. mægtig, afsat af Glommen. I Solør ligger over sandlagene et ca. 1 m. mægtigt lag af en meget fin jordart, kopZg“m-d, der staar nær fri-(1l1b(»n i Østerda-