Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/80

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEOLOGI. 69 len, hvilken senere er omtalt. Bjørlykke antager en indsjø fra Kongsvinger i syd til nordenom Elverum i nord, 80 à 100 km. lang. Kongsvinger station ligger 147 m. og Elverum station 188 m. o. h., eller der er en høidedifferens mellem Kongsvinger og Elverum af ca. 40 m. Denne forskjel kan forklares derved, at de indre dele af lan- det har hævet sig mere end de sydligere, saaledes at egnen om Elverum er hævet mere end egnen omkring Kongsvinger. I Østerdalen har siderne ofte banker, der kan opfattes som sidemoræner, medens der i bunden er sandmoer, som er afsatte efter istiden af elvene. Af større sandfelter og moer kan videre nævnes det store Elveru-mske sandfelt, paa Hedemarken det RomedaL9ke sandfelt i Romedal og ved Svarte-lven, videre Flagstadelvens og Brumundelvens sandflader. Umaadelige sandmoer og terrasser, der er tilsyneladende horisontale paa Overfladen med bratte mæler ned imod dalen, ligger der mange steder i Østerdalen, som i Foldalen paa nord- siden og østsiden af Rondane, i Lille-Elvedalen og i Rendalen. Fra Foldalen har —I. Reksta(l omtalt de mægtige afleinin- ger af løst materiale i høie sand— og grusmæler langs Folla. De naar en høide op til 40 m., og paa sine steder dækker de dalbunden til en høide af over 5O m. De bestaar dels af morænegrus og dels af elvegrus og elvesand. Fin flolagt sand staar saaledes i de høie mæler paa sydsiden af Folla fra Grimsas munding til et stykke vestenfor kirken, og under den lagede sand stikker flere steder moræne frem. Elvegruset stammer for en meget væsentlig del fra istidens bræelve, idet det fleresteds staar i forbindelse med moræner ved gamle elveløb ud fra dem. Terras.S—er er der i stort antal i øvre Foldalen. Enkelte ste- der ligger de opefter dalsiden som trin i en trappe; saaledes er der i den søndre dalside midt imod Krokhaug 9 trin opover fra sandmoerne nede ved Folla. Paa sine steder ligger de oppe i fjeldene ovenfor skoggrændsen. Terrasserne paa sydsiden af Foldalen midt imod Krokhaug stiger trin for trin op fra de flade sandmoer, som ender i 40 m. høie mæler ud mod Folla. De bestaar dels af sand, undertiden med lidt ler, og dels af grovere grus i horisontale lag. Henover sandmoerne sees talrige gamle elveleier, og de nederste terrasser er typiske elveterrasser; eftersom man stiger opover, bliver gruset i dem grovere og grovere, og i det øverste terrassetrin er det som i moræner. Paa dette ligger der ikke faa kantede blokke, enkelte flere kubikmeter store. Langs veien fra Krokhaug til Atuedalen gaar et gammelt elveleie fra disse terrasser til en be- tydelig endemoræne ved Faldet.