Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/782

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNlKATIONSMIDI‘I—2R. 771 nordlige Norge, og over jernbanen Kristiania-Kongsvinger-Char- lottenberg-Stockholm gaar hovedforbindelsen mellem Norge og Sverige. — — Til disse hovedruter slutter sig de tilgrændsende distrikters biruter, der da ogsaa tildels tjener til forbindelse mellem hoved- ruterne indbyrdes. Saaledes forbindes sidebanen Kongsvinger-Flisen ved land- post med Elveram, Lille-Elvedalen gjennem Kvikne med ()pdal. Odalens postforbindelse udgaar fra 1S‘karnes, Rendalen har for- bindelse med jernbanen ved Hanesta(l og Rma og .4tne(lalen har sin postrute fra Atna til Sollien. Postrute fra Elver-Hm til Nybergs:mdet sammenknytter Glem- mens dalføre med Tryssil, hvor postruten gaar nordover til egnen ved Fæmunden; her fører ogsaa postruter fra ()s over Taf.sVingdalen samt fra Røros i forbindelse med dampskib paa Fæmunden. Landets postforbindelse med Sverige knytter sig væsentlig til de fra Hedemarkens amt udgaaende ruter. Foruden Kongsvinger- banen over Eidskog og Magnor til Ohar1ottenberg og Stockholm gaar følgende postruter over grændsen: fra Skotterz1d over Vest- marken til Skillingmark i Sverige, fra Gram Finskog til Røidaj’ors i Sverige, fra;4(2—S’M(’8 over Skalbukilen og .—l(1snes Finskog til Bograngen i Sverige, fra SøndrP Tryssil til Finskoga Høø()s i Sverige, fra Østby til Fuluntis i Sverige og fra Drevsjø til Fløtning(m i Sverige. — I amtet er 4 postkontorer: u Kongsvinger, Hans-ar, Elverum og Tønset. Oprinde1ig brugtes benævnelsen postkontor alene om de postanstalter, hvis bestyrere var embedsmænd (postmestre). Ved kgl. res. af 17de mai 1890 bestemtes det, at ogsaa alle de faste postekspeditioner skulde kaldes postkontorer og deres bestyrere postmestre. — Kongsvinger postkontor, oprettet ved plakat af 19de november l803, var postekspedition indtil 17de mai 1890. Hamar fik postekspedition fra 1ste januar 1852, hvilken overgik til postkontor fra l5de december 1885. Elverums postkontor, oprettet fra 1ste juli 1890. Tønset postkontor, oprettet fra 1ste juli 1892. I aarene 1886—-19O0 er de afsendte breves antal forøget med 134.76 pct. eller der er henimod 21,x’2 gange saa mange breve i l90O som 14 aar tidligere Efter forholdet mellem de afsendte breves antal i l896 og folkemængden i 1891, faldt der gjennemsnitlig i amtet 11.11 breve paa hver indvaaner. Efter forholdet mellem de afsendte breves antal i l9OO og folkemængden i 1900 faldt der gjennemsnitlig i amtet 13.2O breve paa hver indvaaner. .