Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/783

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

772 HE1)EMAR1(ENs AMT. For hver postanstalt i amtet, udenfor byerne, var i 1886 gjen- nemsnitlig afsendt 6875 breve, i 1900 gjennemsnitlig 11 l74 breve. Til hver postanstalt i amtet, udenfor byerne, svarer gjennem- snitlig i 1886 l42O indvaanere, i 1896 1005 indvaanere, regnet efter folkemængden i 1891, og 1005 indvaanere regnet efter post- anstalter og folkemængden i l900. Efter antallet af afsendte breve i 190O faldt der gjennem- snitlig i Hamar 46.1 og i Kongsvinger 45 breve paa hver ind- vaaner efter folkemængden i 1900. I amtets landdistrikter var i l900 fra hver postanstalt gjen- nemsnitlig afsendt 11174 breve; til hver postanStalt svarer gjen- nemsnitlig 1005 indvaanere, og der falder gjennemsnitlig 11.11 breve paa hver indvaaner. I distrikterne fordeler det sig gjennemsnitlig saaledes: I Hedemarken 14735 breve og I 531 indvaanere for hver postanstalt og 9.6 breve pr. indvaaner. — I Vinger og Odalen 10470 breve og 1 249 indvaanere for hver postanstalt og 8.3 breve pr. indvaaner. I Solør l4872 breve og 1623 indvaanere for hver postanstalt og 9.1 breve pr. indvaaner. I Søndre Østerdalen 13 715 breve og 832 indvaanere for hver postanstalt og 16.45 breve pr. indvaaner. I Nordre Østerdalen 5 758 breve og 411 indvaanere for hver postanstalt og l4 breve pr. indvaaner. Som brevskrivende amt med 13.20 breve pr. indvaaner er Hedemarkens amt i rækken af landamter det 9de. Byamterne Kristiania med 53.46 og Bergen med 35.90 breve pr. indvaaner (folkemængden i 1900 og de afsendte breve i 1900) staar i denne henseende meget høiere end de amter, hvor landdistrikterne er amtets hoveddele, men som i denne beregning ogsaa omfatter de inden amtet liggende byer. Bergenhus amterne, som ingen byer har, bliver derfor de to sidste i rækken, Nordre Bergenhus amt med 10.33 og Søndre Bergenhus amt med 8.24 breve pr. indvaaner. Det mest brevskrivende amt næst efter Kristiania og Bergen er Finmarken med 19.18 breve pr. indvaaner, hvorefter kommer Nordland med 16.87 og Jarlsberg og Larviks amt med l6.19. Antallet af amtets postanstalter og afsendte brevmængde1— i 1886, 1896 og 19OO med tilføiet folkemængde i 1891 og i 1900 sees af tabellen pag. 773. Disse tal viser, hvorledes brevskrivningen i amtet har for- doblet sig. For 1O0 breve i 1886 afsendtes: 1 1s96. I 1900. Hamar . . . 199 246 Konsvinger . . 126 l48